Diverzita v práci

Mužský a ženský princip

Generace v práci

Online workshopy

Dva samostatné workshopy

od 9:00 a od 13:30

V jednom dni máte možnost absolvovat oba nebo kterýkoliv vámi zvolený workshop. Pokud se rozhodnete pro absovování obou workshopů získáte příznivější cenu.

Ženský a mužský princip

jak spolu mohou vytvořit novou realitu

Workshop bude rozdělen na dvě části.

V té první se těšte na seznámení s dary a pastmi ženského a mužského principu ve spolupráci.. Tentokrát bude tato část naprosto výjimečná – klíčové momenty bude náš největší Teamtestí analytický mozek Ing. Víťa Žalud plynule překládat do řeči „pro techniky“.  

V druhé části se podíváme na to, jak je možné vědomě oba principy užívat a jak díky jejich pochopení můžeme vytvářet realitu/prostředí, ve kterém se nám všem bude žít dobře. 

Jednou z pastí tohoto tématu je to, že si ho lidé spojují se „zaužívanými“ rolemi mužů a žen a proto téma buď parodují nebo odmítají. 

Zaměňování principů a rolí  nám neumožňuje je využít k vytváření nového paradigmatu, které tu buď vznikne vědomě – a tedy bude blíže tomu, co se nám může líbit. Anebo nevědomě a bude tak obsahovat všechny pasti toho, co jsme potlačili a nechali pracovat pod povrchem.

Co si z kurzu odnesete

 • Pochopení, v čem je skutečná hodnota spoluhry ženského a mužského principu

 • Vhled, jak je možné to vysvětlit „technickým“ typům

 • Inspiraci – kudy se na individuální úrovni  i ve firmách vydat

Termín, cena, přihláška, lektorka

Termín: další termín zatím není vypsaný. Dejte vědět, že o něj máte zájem a my ho vypíšeme.

Místo: online, takže pěkně z pohodlí domova

Cena: 1 200 Kč (bez DPH)

Lektorka: Mgr. Radka Radha Maňáková, Ph.D.

Workshop uzpůsobíme účastnické skupině, která je omezena kapacitou 12 lidí, abychom mohli být opravdu interaktivní.

Generace v práci

Jak si rozumět napříč generacemi a domluvit se na skvělé spolupráci?

Každý z nás se narodil v určité době a pro naši generaci je něco typické. Společenské prostředí, ve kterém jsme vyrůstali my, generace před námi i generace po nás se proměňovalo a stále proměňuje. Jsme proto jiní a často si můžeme i nerozumět. Snadno si všímáme vnějších odlišností, věcí, které nás dráždí. A někdy je nevědomě odmítáme, protože v sobě máme vlastní zkušenosti a vzorce přemýšlení a jednání.

V pracovních kolektivech se často setkávají až 4 různé generace. Každou z nich utvářelo a provázelo životem něco jiného. Z toho pak pramení vzorce chování a nahlížení na svět a na druhé kolem nás. Pojďme se ponořit do tajů těchto odlišností.

Co si z kurzu odnesete

 • Poznání v čem se jednotlivé generace odlišují a co nás ve skutečnosti spojuje
 • Popíšeme si jednotlivé generace, které se mohoiu potkat v práci
  • Baby boomers
  • Generace X
  • Generace Y
  • Generace Z
  • a právě se formující generace C
 • Pochopíme světy jednotlivých generací. Jaká mají očekávání, jak se chtějí rozvíjtet a pracovat
 • Podíváme se na to, co nás motivuje
 • Zaměříme se na funkční komunikaci a roli vzájemného respektu

Budeme vycházet a opírat se o data z výzkumů a využijeme naše zkušenosti z kurzů pro manažery, učitele, školní psychology a rodiče. Díky tomu věřím, že vznikne prostor pro srovnání s vašimi vlastními zkušenostmi. A že přijdeme i na to, jak jiné generace (mladší i starší) vtáhnout do hry a domluvit se s nimi. 

Termín, cena, přihláška

Termín: další termín zatím není vypsaný. Dejte vědět, že o něj máte zájem a my ho vypíšeme.

Místo: online, takže pěkně z pohodlí domova

Cena: 1 200 Kč

Lektor: Mgr. Petr Zappe Ph.D

Workshop uzpůsobíme účastnické skupině, která je omezena kapacitou 12 lidí, abychom mohli být opravdu interaktivní.

Po těchto workshopech se vám otevře nový pohled na život a práci. Budete umět používat odlišností a budete rozumět proč lidé dělají to, co dělají.

Přihlášení na workshopy

Co o těchto workshopech říkají naši klienti?

Zeptali jsme se účastníků, s čím z workshopů zaměřených na diverzitu odcházejí. Tady jsou odpovědi.