Management v Čechách 2020 

Výsledky výzkumu


Co se změnilo v managementu za uplynulých 10 let? Co je váš hlavní AHA moment z posledních dvou let? Co bychom měli v managementu opustit? Jak se mění požadavky vašich zaměstnanců? Kdy vám dává smysl dlouhodobě něco vytvářet jako manažer?

Na základě hloubkových rozhovorů a analýzy takto vzniklých dat dat vám přinášíme pohled na to, jak žijí svůj management lidé ve firmách. Co spíše opouštíme a co jsou naopak funkční strategie. Budete moci najít prvky svého přístupu v našem modelu tří vrstev managementu. Ověřit, jestli využíváte všechny zdroje energie pro svou roli. A čerpat z osobních ponaučení desítek manažerů napříč různě velkými firmami, regiony a oblastmi působení jejich firem.

Cílem výzkumu je detailně zmapovat téma vývoje managementu a jeho současné podoby v ČR. Podívejte se, jak vypadá management podle lidí, kteří prakticky vedou druhé lidi. V textu pracujeme s přímými citacemi našich respondentů – manažerů. Krátké úryvky jsou označeny kurzívou, delší části odpovědí také uvozovkami.

Nestojí proti sobě dobrý a špatný management

Někdy to vypadá, že je možné jednoduše říci, co je špatný management a co ten dobrý. Tomu druhému lidé rádi říkají leadership a k tomu prvnímu se příliš nehlásí. Při bližším pohledu na odpovědi našich respondentů jsme ale uviděli, že to není buď anebo. 

Ve skutečnosti je vedení lidí podobnější letokruhům stromu, které postupně přibývají tak, jak management reaguje na potřeby lidí - zákazníků i zaměstnanců. Popsali jsme tři vrstvy managementu, které nejsou v rozporu. Spíše se doplňují podle toho, v jakém kontextu manažeři fungují. Všechny tři vrstvy managementu mohou fungovat velmi dobře. 

Charakteristiky jednotlivých vrstev managementu najdete v kompletní zprávě z výzkumu.

Jak se manažerům proměňuje svět

Kontextem pro vývoj managementu je proměňující se svět okolo nás, kde technologie šly neskutečně dopředu. Doba je uspěchaná a dynamické prostředí vyžaduje vstřebávat daleko víc informací. Rutinní práce zaniká a je potřeba se připravovat na kvalifikovanější práci. Proměna managementu je podpořena také obdobím prosperity a nedostatku pracovních sil.

V důsledku tohoto vývoje se mění také požadavky zaměstnanců. Podle manažerů se mění jejich mentalita a potřeby. Přestává na ně fungovat cukr a bič a primární motivace penězi. Lidé se na konci ekonomického boomu přestali bát o práci. A naopak začali volat po změně, po opuštění rigidních postupů a dogmatických pravidel, pokud nefungují. Chtějí, aby práce měla smysl.

„Firmy musely změnit svůj přístup od „před firmou je sto dalších na vaše místo“ k „chceme vás tady““.

Lidi myslí více na sebe, zvyšuje se důraz na jejich osobní život a osobní požadavky. Víc formulují, co je pro ně důležité: prostor, kontext, zpětná vazba, rozvoj, flexibilita, peníze, mentoring, sick days, víc benefitů, dobrovolnictví…

Pokud vás toto téma zajímá, řekněte si o celou výstupní zprávu. Rádi vám ji pošleme.

Největší manažerské AHA momenty

Z rozhovorů s desítkami manažerů začaly postupně vystupovat opakujícící se témata a vzorce manažerských řešení. Vy teď můžete použít šest hlavních ponaučení, která si sami manžeři odnesli ze své dlouholeté praxe. Tedy šest způsobů, jak reagovat na požadavky doby a vašich lidí. Zajímá nás, který kousek si můžete vzít pro sebe a zaměřit se na něj.

6 manažerských ponaučení

0. Cokoli chceš dosáhnout, nejdřív utvoř vztahy, a pak jdi na další krok.

1. Pracuj s tím, že to nikdy nekončí, že lidi odejdou a cíle se změní.

2. Tvoř jistotu. Najdi, co je jasné. Co je to nejbližší jasné, aby to lidi pochopili.

3. Opakovaně ověřuj, jestli už nemáš klapky na očích. Jestli nejsi v zajetém tunelu.

4. Jdi příkladem. Začínej u sebe. Buď autentický.

5. Začni dávat prostor své intuici, zkoušej důvěřovat svým pocitům.

V kompletním výstupu z našich rozhovorů najdete samozřejmě i přímé citace postřehů manažerů a návod na tvorbu skvělých pracovních vztahů s jedenácti doporučeními. Ke každému bodu také postupně přidáme samostatný článek rozšiřující jeho pochopení. A také další vyzkoušené tipy a techniky pro vaši praxi.

Motivace manažerů

Co potřebují, aby jim práce dávala dlouhodobě smysl?

Nejpřekvapivějším zjištěním pro nás bylo, že management je pro mnoho manažerů pákou, jak ovlivňovat vnější svět. Zejména pokud se pohybují ve druhé nebo třetí vrstvě managementu (viz výše), potřebují ve své práci vidět přesah. Spojit např. dobrý obchod s tím, že přinesou něco dobrého lidem nebo světu okolo sebe. Potřebují řadu dalších věcí, ale vše směřuje k naplňování jejich osobního poslání, pozitivním ovlivňování společnosti v širším obsahu. 

TIP:

K této části výzkumu se podívejte také na záznam webináře.


Peníze

Hmotné  zabezpečení je důležité, ale motivace není primárně o penězích.

Patřím sem

Patřit sem může znamenat máme se "formálně rádi",  pracujeme společně nebo taky opravdu se o sebe zajímáme.

Odezva

Nejdříve je potřeba nasytit určitou míru obdivu a uznání, pak je možné soustředit se na zpětnou vazbu, a nakonec na bezprostřední otevřenost ve fungování týmu.

Výsledky

Posloupnost je: prostě máme nějaké výsledky - máme reálné výsledky a umíme dokončovat - výsledky práce mají skutečnou přidanou hodnotu.

Výzva

Výzvy chtějí v nějaké formě všichni, ať se jedná o vytažení týmu/firmy z problémů, až po řešení nenadálých situací se zcela neznámým řešením.

Vliv

Mít vliv na svůj život je společný jmenovatel manažerské pozice.  Dál je důležitý vliv na výsledky týmu, životy podřízených, vzájemné učení, a nakonec větší celek.

Přesah

Činnost firmy má přesah, pokud firma žije hodnoty, kterou jsou v souladu s těmi manažerovými, má vizi budoucnosti a přináší dobro pro společnost.

Radost

Radost není další manažerská potřeba. Je to spíše výsledek. Odpovídá míře naplnění předchozích bodů. Radostné překvapení pro nás bylo, že manažeři zažívají radost ve své práci pravidelně. Platí to napříč obory i regiony. Čím více se však manažeři mohou  pohybovat ve třetí vrstvě managementu, tím častěji radost zažívají. Celá řada našich respondentů ji zažívá každodenně.

Pokud ji chcete zažívat také, prostudujte si podrobněji, na co se zaměřit.

Chci celý text v PDF

Chci získat:

  • celý výzkum krásně graficky zpracovaný v PDF
  • 6 článků rozpracovávajících témata výzkumu,
  • praktické techniky a tipy,
  • videa skvělých byznysmenů a spíkrů.
.
* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.