Rozvoj týmu

Jaká témata řešíte?

ReStart

Potřebujete, aby šli za jedním cílem, zlepšili komunikaci a spolupráci na novou úroveň

Dlouhodobý rozvoj

Měníte kulturu týmu. Posouváte tým na novou úroveň. Chcete využít potenciál naplno.

Hodnotící rozhovory

Jak skvěle zvládnout hodnotící rozhovory, aby to něco opravdu přineslo?

Růst klíčových lidí

Máte ve firmě řadu skvělých lidí a chcete jejich sílu využít pro rozvoj firmy

Ženské týmy

Máte tým složený z žen a cítíte, že by stálo za připravit akci jen pro ně, aby mohly...


TIP:

Jestli se chcete nad vaším týmem zamyslet hned, podívejte se na 10 kroků, aby tým fungoval.


20

let rozhýbáváme týmy, aby táhly jedním směrem

1

kytara a spousta možností a nápadů, aby měl kurz šťávu

8000+

lidí prošlo kurzy se svým týmem nebo celou firmou

220+

TT kurzů - zkušenosti, které využijeme pro vás

Re/Start


ReStart vám bude užitečný, když

 • Máte nový tým nebo se vám v poslední době vyměnili lidi v týmu.
 • Cítíte potřebu váš tým (znovu) nakopnout.
 • Potřebujete, aby lidi ve vašem týmu pochopili, co je spojuje 
 • Ukázat, že je pro budoucí úspěch užitečné sdílet své znalosti, úspěchy i omyly. 
 • Chcete propojit liniové vedoucí, aby ovlivňovali společnost jako jeden tým.

ReStart pracuje s osvědčenými prostředky
pro změnu postojů

 • Přijetí společného obrazu budoucího úspěchu
 • Otevření vzájemné komunikace
 • Zrcadlo fungování týmu
 • Pochopení zpětné vazby
 • Skupinovou zpětnou vazbu
 • Dohody v týmu
 • Týmové koučování i facilitaci třeskutých témat
 • Akční kroky jako nutný výstup z programu

Váš tým s námi zažije pocit bezpečí a možnost otevřeně mluvit. Získá společný základ pro další spolupráci, upevněný silným zážitkem. Nejčastěji potřebují týmy nakopnout na začátku nebo zrestartovat energii, když už nějakou dobu běží a dochází jim dech.

Umíme balancovat na hraně mezi příjemným zážitkem a efektivní prací. Využíváme zkušenosti z dvacetileté praxe s rozvojem týmů,
osobnostního rozvoje a rozvoje manažerů

Výstupy kurzu ReStart

 • Obraz budoucího úspěchu, který si Vaši lidé si společné vytvoří, aby věděli, kam směřují.
 • Sdílenou znalost i společný prožitek k používání efektivní zpětné vazby.
 • Uzavřené dohody týmu, jak spolu nadále fungovat, aby práce běžela hladce a bez chyb.
 • Plán vytvořený vašimi lidmi, který říká: co, kdo a kdy po kurzu opravdu udělá. (A kdo za to bude zodpovědný.)
 • Každý člen týmu naformuluje, co konkrétně pro zlepšení práce týmu udělá on.
 • Chuť skutečně něco dělat jinak …
Potřebovali jsme zajistit bezchybné předávání informací, sdílení zkušeností a učení se od druhých, protože jsme věděli, že to jediná cesta k růstu celé společnosti. … Kromě nastavení pravidel pro týmovou spolupráci skrze celou společnost měl program i přidanou hodnotu – účastníci zažili pocit jednotnosti, motivace jít za společným cílem a fixace společným prožitkem způsobila, že si vše dokázali přenést do reálného – pracovního života.
Alena Jandová Dis., Continuous improvement specialist, Continental
Naše tempo bylo a je velmi rychlé, oproti jiným oborům. Bylo pro nás zajímavé, i trochu náročné zpomalit a věnovat se věcem, na které obvykle tolik času není. Měli jsme prostor si říci s týmem, co od sebe potřebujeme, a uzavřít vzájemně dohody o společném fungování i fungování mezi jednotlivci. K tomu nám pomohla i efektivní zpětná vazba, kterou jsme si s Team Testem procvičili, a kruh ocenění..
Tomáš Čupr, founder Dáme Jídlo

Dlouhodobý rozvoj - proměna týmu


Pro koho

 • Tým, jehož lídr týmu zná směr, potřeby i mezery svého týmu a chce ho posunout na novou úrpveň.
 • Tým, který chce dosahovat nejlepších výsledků, a ví, že největší síla je v součinu sil uvnitř týmu. 
 • Tým, kde členové týmu mají motivaci na sobě pracovat
 • Stabilně a dobře fungující tým s ambicí rozvinout svůj potenciál.
 • Optimální počet členů týmu je do 12 osob

Během rozvoje zažijete

 • Společné vytváření vize, strategie (pro daný tým, vaše klíčové téma)
 • Náročné týmové aktivity, které tým prověří a nabídnou prostor pro zpětnou vazbu a interaktivní práci s týmem
 • Týmové koučování
 • Systemickou práci s týmem, konstelace (individuální vs. týmové myšlení) 
 • Simulace (událost ze života firmy, konkrétní situace - na kterém sledujeme chování týmu v omezeném čase)
 • Byznys hry

Váš tým bude pak schopen vědoměji/efektivněji/ s odhledem na budoucnost

 • Uskutečňovat týmové rozhodování

 • Otevřeně komunikovat
 • Posilovat svůj „Kruh bezpečí“
 • Vědomě pracovat se vztahem Já=Tým
 • Naplňovat akční plán pro celý tým

Aktuální témata i dlouhodoý horizont

Umíme pracovat s týmem v dlouhodobém horizontu, a zároveň řešit aktuální témata uvnitř týmu. Pracujeme s týmy tak, aby neváhaly využít svůj plný potenciál. Zejména manažerské týmy ladíme také pomocí následujících témat:

 • Manažerské mistrovství
 • Co se můžeme naučit od agilních týmů / Přechod na agilní řízení
 • Generace Z
 • Mužský a ženský proncip

Růst klíčových lidí 

aneb Moje síla pro rozvoj firmy


Sílu pro rozvoj firmy hledáte, když

 • Jste připraveni na další fázi rozvoje vaší společnosti.
 • Víte, co chcete, a potřebujete k tomu zmocnit a motivovat klíčové osoby z firmy.
 • Nebudete pracovat s existujícími týmy, ale s vybranými osobami s největší motivací. 
 • Chcete mít ze svých spolupracovníků „hybatele firemního dění”, kteří mají chuť hledat nové příležitosti, vtahovat do spolupráce druhé lidi a tím rozvíjet sebe, tým i společnost.

Začínáme otázkami

 • V čem chcete v průběhu roku zvýšit hodnotu společnosti?
 • Jaké kompetence chcete v horizontu jednoho roku rozvíjet u lidí ve firmě? 
 • Co očekáváte od jednotlivců a jaký bude jejich podíl na zlepšení fungování firmy?

Program stavíme jako puzzle z dílků vhodných právě pro vaše lidi

 • Základem je individuální identifikace oblastí, ve kterých mají účastníci motivaci k rozvoji. 
 • Pro firmu je vhodná profesní diagnostika
 • Pracujeme s individuální interpretací profesního a komunikačního stylu. 
 • Součástí jsou koučovací workshopy a předání sebekoučovacích postupů. 
 • Skupinové workshopy jsou zaměřené na trénink konkrétních kompetencí (odvážná komunikace, emoční leadership, vztahové mistrovství)

Vaše firma tak získá

 • Propracované osobní záměry a rozvojové plány účastníků, dosažitelné do půl roku
 • Pojmenovaná firemní témata a hlavně!! práci této skupiny
 • lidí na jejich posunu/řešení
 • Zvýšení vlivu účastníků na dění v jejich okolí
 • Realizace cílů a společného kontraktu rozvoje firmy
 • Zvýšení inovační schopnosti a angažovanosti lidí ve firmě
Výsledný program je společným “dílem”. Nasloucháme potřebám účastníků a ladíme zadání se sponzory z top managementu. Řídíme celý proces a neustále ověřujeme spokojenost s vývojem, tedy reálnou přidanou hodnotu. Prostředky volíme dle seniority lidí, jejich úrovně kompetencí a cílů, kterých má program dosáhnout a které jsou pro nás “svaté písmo”.

Chcete rozhýbat tým? 

Připravíme vám kurz na míru.

* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.