Služby | Rozvoj týmu


Jaká témata řešíte?

ReStart

Potřebujete, aby šli za jedním cílem, zlepšili komunikaci a spolupráci na novou úroveň

Refresh

Chcete energizovat tým, poznat se jnak, být spolu, odměnit za dobrou práci, zažít skvělý teambuilding.

Dlouhodobý rozvoj

Měníte kulturu týmu. Posouváte tým na novou úroveň. Chcete využít potenciál naplno.

Růst klíčových lidí

Máte ve firmě řadu skvělých lidí a chcete jejich sílu využít pro rozvoj firmy

Kruté zrcadlo

Potřebujete externí zpětnou vazbu k současnému stavu týmu abyste s ním mohli pohnout.

Výjimečná akce

Unikátní akce pro ty, kteří touží po originálu. Jednorožec mezi zážitky pro vaši firmu, partnery nebo klienty.

Ženské týmy

Máte tým složený z žen a cítíte, že by stálo za připravit akci jen pro ně, aby mohly...


TIP:

Jestli se chcete nad vaším týmem zamyslet hned, podívejte se na 10 kroků, aby tým fungoval.


20

let rozhýbáváme týmy, aby táhly jedním směrem

1

kytara a spousta možností a nápadů, aby měl kurz šťávu

8000+

lidí prošlo kurzy se svým týmem nebo celou firmou

220+

TT kurzů - zkušenosti, které využijeme pro vás

Re/Start


ReStart vám bude užitečný, když

 • Máte nový tým nebo se vám v poslední době vyměnili lidi v týmu.
 • Cítíte potřebu váš tým (znovu) nakopnout.
 • Potřebujete, aby lidi ve vašem týmu pochopili, co je spojuje 
 • Ukázat, že je pro budoucí úspěch užitečné sdílet své znalosti, úspěchy i omyly. 
 • Chcete propojit liniové vedoucí, aby ovlivňovali společnost jako jeden tým.

ReStart pracuje s osvědčenými prostředky
pro změnu postojů

 • Přijetí společného obrazu budoucího úspěchu
 • Otevření vzájemné komunikace
 • Zrcadlo fungování týmu
 • Pochopení zpětné vazby
 • Skupinovou zpětnou vazbu
 • Dohody v týmu
 • Týmové koučování i facilitaci třeskutých témat
 • Akční kroky jako nutný výstup z programu

Váš tým s námi zažije pocit bezpečí a možnost otevřeně mluvit. Získá společný základ pro další spolupráci, upevněný silným zážitkem. Nejčastěji potřebují týmy nakopnout na začátku nebo zrestartovat energii, když už nějakou dobu běží a dochází jim dech.

Umíme balancovat na hraně mezi příjemným zážitkem a efektivní prací. Využíváme zkušenosti z dvacetileté praxe s rozvojem týmů,
osobnostního rozvoje a rozvoje manažerů

Výstupy kurzu ReStart

 • Obraz budoucího úspěchu, který si Vaši lidé si společné vytvoří, aby věděli, kam směřují.
 • Sdílenou znalost i společný prožitek k používání efektivní zpětné vazby.
 • Uzavřené dohody týmu, jak spolu nadále fungovat, aby práce běžela hladce a bez chyb.
 • Plán vytvořený vašimi lidmi, který říká: co, kdo a kdy po kurzu opravdu udělá. (A kdo za to bude zodpovědný.)
 • Každý člen týmu naformuluje, co konkrétně pro zlepšení práce týmu udělá on.
 • Chuť skutečně něco dělat jinak …
Potřebovali jsme zajistit bezchybné předávání informací, sdílení zkušeností a učení se od druhých, protože jsme věděli, že to jediná cesta k růstu celé společnosti. … Kromě nastavení pravidel pro týmovou spolupráci skrze celou společnost měl program i přidanou hodnotu – účastníci zažili pocit jednotnosti, motivace jít za společným cílem a fixace společným prožitkem způsobila, že si vše dokázali přenést do reálného – pracovního života.
Alena Jandová Dis., Continuous improvement specialist, Continental
Naše tempo bylo a je velmi rychlé, oproti jiným oborům. Bylo pro nás zajímavé, i trochu náročné zpomalit a věnovat se věcem, na které obvykle tolik času není. Měli jsme prostor si říci s týmem, co od sebe potřebujeme, a uzavřít vzájemně dohody o společném fungování i fungování mezi jednotlivci. K tomu nám pomohla i efektivní zpětná vazba, kterou jsme si s Team Testem procvičili, a kruh ocenění..
Tomáš Čupr, founder Dáme Jídlo

Refresh - energizace týmu


Energizace se hodí, když si přejete

 • Společně se s týmem neformálně potkat a nejlépe prožít to, co vás bude spojovat…

 • Potřebujete rozhýbat své lidi k tomu, aby měli chuť poznat se trochu jinak…
 • Odměnit vaše lidi za jejich práci, náročné období, dobré výsledky…
 • Chcete energizovat tým, udělat dobrý teambuilding.
 • Uspořádat parádní každoroční výjezd. Do teď jste to skvěle dělali sami a letos už nemáte nápady, čas nebo chcete odměnit i sebe…

Pozveme lidi do zážitku, který

 • naplní vaše potřeby i očekávání a bude užitečný i pro další fungování lidí v týmu i ve firmě.
 • se odehraje v přírodě či na zajímavých i netradičních místech, může být stejně tak v hotelu jako v horské chatě, a nebo v týpý… 
 • bude o vaší společné tvorbě a prožívání. Jeho součástí může být i práce pro ty, co to potřebují, nebo jen tak pro radost a pro sebe.

Máme dar energizovat týmového ducha. Umíme vás zapojit, aniž bychom tlačili. Naučíme vás vyrobit nebo dělat a prožívat věci, o kterých jste zatím nevěděli, že je chcete…

Můžeme sportovat, meditovat, absolvovat rituály i společně být. Tohle nás samotné baví. Budeme rádi, když budete mít chuť s námi něco nového objevit a zažít.

Jak to vypadá, když někoho vezmeme na tři dny pod týpí

Ještě teď vstřebávám svoje indiánské zážitky a i když jsem se těšila domů na sprchu, tak od první chvíle, co jsem vstoupila do dveří bytu a hodila na zem tašku se spacákem, pociťuji, jak mi to všechno chybí. A že bych se docela vrátila, protože tenhle teambuilding byl naprosto dokonalý. Chtěla bych zase poslouchat zvuky lesa, odhánět vosy, stavět teepee, pít lahodnou vodu ze studánky, ležet na trávě, sledovat padající hvězdy, střílet z luku, tečkovat mandalu, máčet si nohy v potoce, smát se jako blázen, večer u ohně zpívat trampský písničky, pochutnávat si na bramborách z popela, šít koženou kabelku a vztekat se u lapače snů, který mi dal tolik práce a teď mi visí nad hlavou v obýváku jako vzpomínka na ty nepopsatelný momenty. No a taky mi došlo, jaký mám vlastně štěstí. To, že mě moje práce baví, je jedna věc. Ale právě ti úžasní lidé jsou to, co mě nutí všem říkat: „Mám job snů.“ Díky za to!
Martina, účastnice, Bonami
Tým se může tmelit i zdánlivým nicneděláním. Příroda pomáhá přirozenému chování lidí a komunikaci. Profesionální leader je pro úspěch podobné akce klíčový. Byla to naše první externě organizovaná akce za účelem stmelení týmu. Měl jsem obavy, že to bude nepřirozené a na sílu, ale opak byl pravdou. Hodnotím to jako nejpřínosnější společnou akci v historii firmy a cítí to tak i ostatní lidé ve firmě.
Václav Štrupl, zakladatel Bonami

Dlouhodobý rozvoj - provedení proměnou týmu


Pro koho

 • Tým, jehož lídr týmu zná směr, potřeby i mezery svého týmu a chce ho posunout na novou úrpveň.
 • Tým, který chce dosahovat nejlepších výsledků, a ví, že největší síla je v součinu sil uvnitř týmu. 
 • Tým, kde členové týmu mají motivaci na sobě pracovat
 • Stabilně a dobře fungující tým s ambicí rozvinout svůj potenciál.
 • Optimální počet členů týmu je do 12 osob

Během rozvoje zažijete

 • Společné vytváření vize, strategie (pro daný tým, vaše klíčové téma)
 • Náročné týmové aktivity, které tým prověří a nabídnou prostor pro zpětnou vazbu a interaktivní práci s týmem
 • Týmové koučování
 • Systemickou práci s týmem, konstelace (individuální vs. týmové myšlení) 
 • Simulace (událost ze života firmy, konkrétní situace - na kterém sledujeme chování týmu v omezeném čase)
 • Byznys hry

Váš tým bude pak schopen vědoměji/efektivněji/ s odhledem na budoucnost

 • Uskutečňovat týmové rozhodování

 • Otevřeně komunikovat
 • Posilovat svůj „Kruh bezpečí“
 • Vědomě pracovat se vztahem Já=Tým
 • Naplňovat akční plán pro celý tým

Aktuální témata i dlouhodoý horizont

Umíme pracovat s týmem v dlouhodobém horizontu, a zároveň řešit aktuální témata uvnitř týmu. Pracujeme s týmy tak, aby neváhaly využít
svůj plný potenciál.

Růst klíčových lidí 

aneb Moje síla pro rozvoj firmy


Sílu pro rozvoj firmy hledáte, když

 • Jste připraveni na další fázi rozvoje vaší společnosti.
 • Víte, co chcete, a potřebujete k tomu zmocnit a motivovat klíčové osoby z firmy.
 • Nebudete pracovat s existujícími týmy, ale s vybranými osobami s největší motivací. 
 • Chcete mít ze svých spolupracovníků „hybatele firemního dění”, kteří mají chuť hledat nové příležitosti, vtahovat do spolupráce druhé lidi a tím rozvíjet sebe, tým i společnost.

Začínáme otázkami

 • V čem chcete v průběhu roku zvýšit hodnotu společnosti?
 • Jaké kompetence chcete v horizontu jednoho roku rozvíjet u lidí ve firmě? 
 • Co očekáváte od jednotlivců a jaký bude jejich podíl na zlepšení fungování firmy?

Program stavíme jako puzzle z dílků vhodných právě pro vaše lidi

 • Základem je individuální identifikace oblastí, ve kterých mají účastníci motivaci k rozvoji. 
 • Pro firmu je vhodná profesní diagnostika
 • Pracujeme s individuální interpretací profesního a komunikačního stylu. 
 • Součástí jsou koučovací workshopy a předání sebekoučovacích postupů. 
 • Skupinové workshopy jsou zaměřené na trénink konkrétních kompetencí (odvážná komunikace, emoční leadership, vztahové mistrovství)

Vaše firma tak získá

 • Propracované osobní záměry a rozvojové plány účastníků, dosažitelné do půl roku
 • Pojmenovaná firemní témata a hlavně!! práci této skupiny
 • lidí na jejich posunu/řešení
 • Zvýšení vlivu účastníků na dění v jejich okolí
 • Realizace cílů a společného kontraktu rozvoje firmy
 • Zvýšení inovační schopnosti a angažovanosti lidí ve firmě
Výsledný program je společným “dílem”. Nasloucháme potřebám účastníků a ladíme zadání se sponzory z top managementu. Řídíme celý proces a neustále ověřujeme spokojenost s vývojem, tedy reálnou přidanou hodnotu. Prostředky volíme dle seniority lidí, jejich úrovně kompetencí a cílů, kterých má program dosáhnout a které jsou pro nás “svaté písmo”.

Kruté zrcadlo 


Kruté zrcadlo pracuje pro

 • týmy, které chtějí stavět na svých kvalitách a znát své slabé stránky. 
 • tým, který potřebuje pojmenovat aktuální stav věcí mezi členy a/nebo menšími skupinami uvnitř týmu (komunikace, atmosféra, motivace, hodnoty, důvěra apod..) 
 • manažera, který chce vtáhnout svůj tým do společné hry / do toho, aby chtěli změnit stávající situaci (řešení problémů, odstranění třecích ploch) 
 • POZOR!! Jen pro týmy, které snesou zpětnou vazbu.

V tomto procesu získáte

 • Prožitek schopnosti používat nově získané znalosti a dovednosti. 
 • Sebereflexi týmu - pochopení silných a slabých stránek.
 • Externí zpětnou vazbu k současnému stavu týmu z pohledu odborníků na týmovou spolupráci.
 • Doporučení (včetně popisu konkrétních kroků) na co se zaměřit a co dělat, vzhledem k výsledkům, které má dosahovat váš tým.
 • Chuť lidí ve svém týmu vyčistit vzduch, pojmenovat třecí plochy a zvýšit efektivitu
Umíme vaše téma otevřít a posunout. Dokážeme vás podpořit při interpretaci výsledků i následných krocích. Jestli opravdu chcete, nenecháme to vyšumět :) Nejsme jen lektoři, jsme praktici. Týmovou spolu-prací žijeme. A je to na nás vidět.

Mezi klíčové nástroje zrcadla patří

 • Diagnostika týmové atmosféry a efektivity, motivátorů a potenciálu, případně analýza konkrétního problémového chování.
 • Zážitková simulace: ta umožňuje sledovat reálné fungování skupiny při společné činnosti a porovnávat ho s předchozími vstupy.
 • Rozpoznání individuální role každého účastníka v konkrétním týmu a zpětná vazba ze strany ostatních

Co získáte

 • Váš tým rychle pochopí, co vás pálí.
 • Budou mít chuť s tím něco dělat.
 • A budou vědět, jak na to.
Po prvotním dotazníkovém šetření následoval intenzivní program (Team TEST), kde jsme si mohli pomocí hravé aktivity vyzkoušet vzájemnou komunikaci a chyby při spolupráci na daném úkolu. Velkým přínosem byl rozbor/obraz našeho kolektivu z pohledu osobních dispozic a vnímání ostatních členů. Dalším přínosem byla jasná definice osobních závazků vůči ostatním, včetně jasného termínu a určení osoby, která závazek bude kontrolovat – bylo evidentní, že tahle část byla pro některé z nás velmi těžká. Jako velký přínos programu hodnotím, že v běhu času a lavině úkolů, dává možnost pozastavit se a ohlédnout co se povedlo nebo daří a na co je potřeba se zaměřit. Někdy je to zrcadlo kruté.
Stanislav Příbramský, vedoucí ekonomického oddělení a člen kolegia ředitele ČVUT VIC

Výjimečná akce


Tenhle „Jednorožec“ je pro ty, kdo

 • Chtějí uspořádat neobvyklou akci pro své VIP partnery, spolu-pracovníky, rodiny.
 • Chtějí, aby byla celá akce propojenou a vypointovanou událostí.
 • Si přejí, aby na jejich akci účastníci dlouho vzpomínali.
 • Prostě touží po originálu…

Co opravdu umíme

 • Umíme zapojit účastníky, s citem a nenuceně a s radostí. 
 • Dokážeme přijít se zajímavými a neotřelými kombinacemi, i
 • zmodernizovanými vykopávkami. 
 • Ponořit se s vámi do vaší akce tak hluboko, jak se odvážíte.
Unikátní akce pro ty, kteří touží po originálu. Nejsme produkční firma, ale jednou za čas rádi zorganizujeme zajímavou akci pro zajímavé lidi, na
kterou všichni dlouho vzpomínáme. Takže, tak jako si vybíráte vy nás, my si vybíráme podobně. :)

Case study: Miton Circus 2015 - 15 let výročí firmy

Akce se skládala ze tří částí:

 1. Nejprve si účastníci zažili “konzum”. Vystoupení kapely Barrel Battery, představení La Putyky, oběd ve Foodtrucku od Chefparade, vše v krásném prostředí zámeckého parku. Po nalíčení a společné fotografii porušil klid principál, který dorazil mávaje plakátem, že za tři hodiny je vystoupení.
 2. Začala fáze dvě, “součástí vystoupení”. Ze 40 účastníků se stali členové cirkusu. Muzikanti s Baterkami, akrobati s La Putykou, uvaděči a podobně. 200 místních lidí a dětí z pěti dětských domovů se přišlo podívat a aplaus neměl konce. Fáze tři “v rodině” mohla začít.
 3. Účastníci se vydali na cestu s koňskými povozy do cirkusáckého tábora. Neobyčejné kulisy maringotek, ohňů, chůdařů a žonglérů, všechny pohltilo. Někdo prošel po žhavém uhlí, vysaunoval se ve staré dodávce, nechal si vyvěštit budoucnost v maringotce nazvané Láska nebo si vsadil na myši. Hudba hrála až do rána, byli i cikáni hrající u ohně. Jídla bylo dosti a až raní mlha utišila posledního zpěváka. To ale začala táborem vonět principálova pověstná míchaná vajíčka k snídani.
S Team Testem spolu-pracujeme už 7 let. V tom je vše.
Ondra Raška, Nástěnkář a spoluzakladatel fitmy Miton

Chcete rozhýbat tým? 

Připravíme vám kurz na míru.

* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.