Služby | Rozvoj týmu


Jaká témata řešíte?

ReStart

Potřebujete, aby šli za jedním cílem, zlepšili komunikaci a spolupráci na novou úroveň

Dlouhodobý rozvoj

Měníte kulturu týmu. Posouváte tým na novou úroveň. Chcete využít potenciál naplno.

Růst klíčových lidí

Máte ve firmě řadu skvělých lidí a chcete jejich sílu využít pro rozvoj firmy

Ženské týmy

Máte tým složený z žen a cítíte, že by stálo za připravit akci jen pro ně, aby mohly...


TIP:

Jestli se chcete nad vaším týmem zamyslet hned, podívejte se na 10 kroků, aby tým fungoval.


20

let rozhýbáváme týmy, aby táhly jedním směrem

1

kytara a spousta možností a nápadů, aby měl kurz šťávu

8000+

lidí prošlo kurzy se svým týmem nebo celou firmou

220+

TT kurzů - zkušenosti, které využijeme pro vás

Re/Start


ReStart vám bude užitečný, když

  • Máte nový tým nebo se vám v poslední době vyměnili lidi v týmu.
  • Cítíte potřebu váš tým (znovu) nakopnout.
  • Potřebujete, aby lidi ve vašem týmu pochopili, co je spojuje 
  • Ukázat, že je pro budoucí úspěch užitečné sdílet své znalosti, úspěchy i omyly. 
  • Chcete propojit liniové vedoucí, aby ovlivňovali společnost jako jeden tým.

ReStart pracuje s osvědčenými prostředky
pro změnu postojů

  • Přijetí společného obrazu budoucího úspěchu
  • Otevření vzájemné komunikace
  • Zrcadlo fungování týmu
  • Pochopení zpětné vazby
  • Skupinovou zpětnou vazbu
  • Dohody v týmu
  • Týmové koučování i facilitaci třeskutých témat
  • Akční kroky jako nutný výstup z programu

Váš tým s námi zažije pocit bezpečí a možnost otevřeně mluvit. Získá společný základ pro další spolupráci, upevněný silným zážitkem. Nejčastěji potřebují týmy nakopnout na začátku nebo zrestartovat energii, když už nějakou dobu běží a dochází jim dech.

Umíme balancovat na hraně mezi příjemným zážitkem a efektivní prací. Využíváme zkušenosti z dvacetileté praxe s rozvojem týmů,
osobnostního rozvoje a rozvoje manažerů

Výstupy kurzu ReStart

  • Obraz budoucího úspěchu, který si Vaši lidé si společné vytvoří, aby věděli, kam směřují.
  • Sdílenou znalost i společný prožitek k používání efektivní zpětné vazby.
  • Uzavřené dohody týmu, jak spolu nadále fungovat, aby práce běžela hladce a bez chyb.
  • Plán vytvořený vašimi lidmi, který říká: co, kdo a kdy po kurzu opravdu udělá. (A kdo za to bude zodpovědný.)
  • Každý člen týmu naformuluje, co konkrétně pro zlepšení práce týmu udělá on.
  • Chuť skutečně něco dělat jinak …
Potřebovali jsme zajistit bezchybné předávání informací, sdílení zkušeností a učení se od druhých, protože jsme věděli, že to jediná cesta k růstu celé společnosti. … Kromě nastavení pravidel pro týmovou spolupráci skrze celou společnost měl program i přidanou hodnotu – účastníci zažili pocit jednotnosti, motivace jít za společným cílem a fixace společným prožitkem způsobila, že si vše dokázali přenést do reálného – pracovního života.
Alena Jandová Dis., Continuous improvement specialist, Continental
Naše tempo bylo a je velmi rychlé, oproti jiným oborům. Bylo pro nás zajímavé, i trochu náročné zpomalit a věnovat se věcem, na které obvykle tolik času není. Měli jsme prostor si říci s týmem, co od sebe potřebujeme, a uzavřít vzájemně dohody o společném fungování i fungování mezi jednotlivci. K tomu nám pomohla i efektivní zpětná vazba, kterou jsme si s Team Testem procvičili, a kruh ocenění..
Tomáš Čupr, founder Dáme Jídlo

Dlouhodobý rozvoj - proměna týmu


Pro koho

  • Tým, jehož lídr týmu zná směr, potřeby i mezery svého týmu a chce ho posunout na novou úrpveň.
  • Tým, který chce dosahovat nejlepších výsledků, a ví, že největší síla je v součinu sil uvnitř týmu. 
  • Tým, kde členové týmu mají motivaci na sobě pracovat
  • Stabilně a dobře fungující tým s ambicí rozvinout svůj potenciál.
  • Optimální počet členů týmu je do 12 osob

Během rozvoje zažijete

  • Společné vytváření vize, strategie (pro daný tým, vaše klíčové téma)
  • Náročné týmové aktivity, které tým prověří a nabídnou prostor pro zpětnou vazbu a interaktivní práci s týmem
  • Týmové koučování
  • Systemickou práci s týmem, konstelace (individuální vs. týmové myšlení) 
  • Simulace (událost ze života firmy, konkrétní situace - na kterém sledujeme chování týmu v omezeném čase)
  • Byznys hry

Váš tým bude pak schopen vědoměji/efektivněji/ s odhledem na budoucnost

  • Uskutečňovat týmové rozhodování

  • Otevřeně komunikovat
  • Posilovat svůj „Kruh bezpečí“
  • Vědomě pracovat se vztahem Já=Tým
  • Naplňovat akční plán pro celý tým

Aktuální témata i dlouhodoý horizont

Umíme pracovat s týmem v dlouhodobém horizontu, a zároveň řešit aktuální témata uvnitř týmu. Pracujeme s týmy tak, aby neváhaly využít svůj plný potenciál. Zejména manažerské týmy ladíme také pomocí následujících témat:

  • Manažerské mistrovství
  • Co se můžeme naučit od agilních týmů / Přechod na agilní řízení
  • Generace Z
  • Mužský a ženský proncip

Růst klíčových lidí 

aneb Moje síla pro rozvoj firmy


Sílu pro rozvoj firmy hledáte, když

  • Jste připraveni na další fázi rozvoje vaší společnosti.
  • Víte, co chcete, a potřebujete k tomu zmocnit a motivovat klíčové osoby z firmy.
  • Nebudete pracovat s existujícími týmy, ale s vybranými osobami s největší motivací. 
  • Chcete mít ze svých spolupracovníků „hybatele firemního dění”, kteří mají chuť hledat nové příležitosti, vtahovat do spolupráce druhé lidi a tím rozvíjet sebe, tým i společnost.

Začínáme otázkami

  • V čem chcete v průběhu roku zvýšit hodnotu společnosti?
  • Jaké kompetence chcete v horizontu jednoho roku rozvíjet u lidí ve firmě? 
  • Co očekáváte od jednotlivců a jaký bude jejich podíl na zlepšení fungování firmy?

Program stavíme jako puzzle z dílků vhodných právě pro vaše lidi

  • Základem je individuální identifikace oblastí, ve kterých mají účastníci motivaci k rozvoji. 
  • Pro firmu je vhodná profesní diagnostika
  • Pracujeme s individuální interpretací profesního a komunikačního stylu. 
  • Součástí jsou koučovací workshopy a předání sebekoučovacích postupů. 
  • Skupinové workshopy jsou zaměřené na trénink konkrétních kompetencí (odvážná komunikace, emoční leadership, vztahové mistrovství)

Vaše firma tak získá

  • Propracované osobní záměry a rozvojové plány účastníků, dosažitelné do půl roku
  • Pojmenovaná firemní témata a hlavně!! práci této skupiny
  • lidí na jejich posunu/řešení
  • Zvýšení vlivu účastníků na dění v jejich okolí
  • Realizace cílů a společného kontraktu rozvoje firmy
  • Zvýšení inovační schopnosti a angažovanosti lidí ve firmě
Výsledný program je společným “dílem”. Nasloucháme potřebám účastníků a ladíme zadání se sponzory z top managementu. Řídíme celý proces a neustále ověřujeme spokojenost s vývojem, tedy reálnou přidanou hodnotu. Prostředky volíme dle seniority lidí, jejich úrovně kompetencí a cílů, kterých má program dosáhnout a které jsou pro nás “svaté písmo”.

Chcete rozhýbat tým? 

Připravíme vám kurz na míru.

* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.