Leadership

V leadershipu jde hodně i o vás osobně. O vaši autenticitu, o to "být na svém místě ve světě".  Ve skvělém leadershipu se potkávájí 3 oblasti: 

1. Zvládnutí manažerského řemesla

Bez toho se žádný leader neobejde. Tady se zdánlivě vracíme zpět na začátek k Manažerskému mistrovstvíZákladní dovednosti pro vedení lidí nelze minout... a je třeba učit se ty, které vedou k úspěchu v současné době. Na naše kurzy chodí manažeři po 3-4 letech sami znovu, aby aktualizovali svůj management v měnícím se světě. Pro pokročilejší manažery jdeme obvykle do další oblasti.

2. Pochopení sebe

Porozumí-li manažer pravidlům manažerské hry, zjistí, že je potřeba aplikovat principy v souladu s vlastním nastavením.  Aby mohl jít dál směrem k leadershipu, potřebuje nutně rozvíjet porozumění sobě, svým nastavením, kvalitám i slabinám. Sebeuvědomění pomáháme rozvíjet v kurzech:

Ženský princip v leadershipu a

Sebepoznání v roli lídra.

3. Pochopení zákonitostí širšího systému

Je jedna z nejpodstatnějších znalostí, kterou pro skutečný leadership potřebujete. Pro firemní a TOP manažerské týmy doporučujeme prožitkový kurz Tribal leadership (Od JÁ k MY).

Pro všechny, kteří chtějí rozvinout pochopení zákonitostem firemních systémů (týmů, firem) připravujeme pro rok 2023 rozvojový on-line cyklus Systemické zákonitosti organizací.


Leadership pro firemní talenty

"Síť lídrů"

Je program, který kombinuje všechny 3 oblasti leadershipu. Je určen pro další rozvoj manažerské populace firem. Nejčastější časová dotace je 4x2 dny (v současnosti je více poptávána kombinovaná verze živých setkání a on-line půldnů).

Zajímá vás víc o našich leadershipových programech? Chcete slyšet, co řeší jinde a co u nich zabírá?

Domluvte si nezávaznou schůzku on-line:

Ozvěte se nám