Antifragilní myšlení

Učíme způsob, jak proměňovat myšlení, abychom prosperovali v době dynamických změn. 

Antifragilita je přímým opakem křehkosti.

Té křehkosti, kterou v našem rádoby "naplánovaném" světě  zažíváme vždy, když se objeví NAHODILOST. A míra nahodilostí, které se nás dotýkají, se v propojeném světě zmnohonásobila.


Nejoblíbenější kurzy zaměřené na změnu myšlení

Zároveň tento nutný vývoj v myšlení a přístupu (nejen) k pracovnímu světu, získáte ve všech našich programech. Učíme vždy to, co je přiléhavé době a výzvám, se kterými se aktuálně celá naše populace setkává. 

Podívejte se na webinář, jak v době dynamických změn nastavovat cíle.

Pár vět, které vám umožní vykročit s myšlením mimo vyjeté koleje. Možná. Nechte je působit

 • Racionalita záleží vždy na kontextu.

 • Je doloženo, že při volném přecházení vozovky umírá méně chodců než na přechodech se semaforem.

 • S rostoucím přístupem k datům roste sklon k intervencím.
 • U většiny politických otřesů zaměňujeme katalyzátor za příčinu.
 • Jednou z příčin křehkosti je závislosti na zvolené dráze.
 • Antifragilní znamená mít možnost upravit kurz svého jednání. (mít možnost volby, vidět opce)
 • Do školy nechodíme, abychom opcionalitu a volatilitu pochopili, ale abychom se vůči ní stali slepými.
 • Člověk, který se dopustil chyb (ale žádné 2x) je spolehlivější, než ten, kdo neudělal nikdy žádnou.
 • Pokud proces probíhá racionálně, jsou chyby využívány jako zdroj informací.
 • Antifragilita je rádce pro neprediktivní rozhodování v podmínkách neurčitosti.
 • Inovace nezávisejí ani tak na formálním vzdělání, jako spíše na nahodilém zdokonalování a vůli riskovat.
 • Silná antifragilita (dynamická odolnost) nastává v případě bezvýhradné lásky k nahodilostem.

Tribal leadership aneb Od JÁ  k MY

Cíl workshopu

Uvidět, jaké máme v týmu myšlenkové návyky. A rozpoznat, které je vhodné opouštět a jak budovat nové způsoby myšlení, které týmu umožní být efektivní v době dynamických změn

Na čem kurz staví

Inspirací pro kurz je kniha „Zrození kmenového vůdce“, která velmi srozumitelně popisuje pět stupňů vývoje týmové spolupráce, v moderní historii firem. Koncept umožňuje rozumět tomu, v čem právě žijeme a jak je pro životaschopnost firmy důležité proměnit mindset z: „já jsem úžasný“ (hierarchické uspořádání) na „my jsme úžasní“(kmenovou/týmovou soudržnost).

Jinými slovy:  žijeme v době, kdy je důležité pokročit ze stupně 3 týmové spolupráce na stupeň 4.

Autoři díky svému výzkumu na dané téma- našli 2 základní věci, na které se při spolupráci a vedení lidi zaměřit, abychom se mohli posunout/skutečně proměnit mind set. A tyhle „2 tajemné věci“ budeme v kurzu trénovat. 

Program workshopu

První část workshopu je věnována: 

a) očekáváním účastníků – abychom se společně naladili a mohli pracovat s tím, co jsou otázky účastníků k tomuto tématu

b) týmovým prožitkovým aktivitám propojeným se zpětnou vazbu tak, aby se účastníci pobavili (uvolnili), a také, abychom si společně začali zvědomovat, jaký je v týmu přítomen mindset pro společné dosahování cílů.  (jistě už tady vzniknou zážitky, ke kterým se budeme moci vracet při vysvětlování teorie)

Trocha teorie. A jak se tato teorie propojuje s realitou českých firem.

Důležitost proměny mindsetu směrem „stupeň 4.“ máme podloženou také průzkumem na téma „Management v Čechách 2020“, který realizovala naše firma, Team Test s.r.o. Odpovědi respondentů výzkumu a jejich závěry, kam aktuálně potřebujeme směřovat dovednosti manažerů, podporují změnu popsanou v „Zrození kmenového vůdce“

V druhé části řešíme přenos do praxe účastníků:

Bude prolnutím tréninku „používám mindset stupně 4. v praxi“ + prožitková aktivita + skupinová práce na téma „jak to přenést to našich týmů“.

Dejte nám vědět, že vás workshop zaujal

Tento workshop boří stereotypní myšlení, dopřejte si první krok a ozvěte se, že vás zaujal. Stačí nám napsat, do formuláře, co Vám běží hlavou a pak se něco zajímavého přihodí.

Od statického k růstovému myšlení

Cíl workshopu

Pochopit, jaký je rozdíl mezi tím, v „čem jsme vyrostli“ a jaký mindset nám byl užitečný a „v čem žijeme“ a jaké myšlenkové návyky nám v současnosti umožní prosperovat.

Na čem kurz staví

Kurz je postaven na zvědomění toho, jaké stereotypy nám sloužily k dosahování úspěchu v minulosti. Následuje prožitková vizualizace toho, v čem skutečně žijeme teď.

Účastníci pochopí srovnání mezi světem „jaký bychom chtěli“ a světem „VUCA“ – což je zkratka pro realitu, která vykazuje nahodilost, pomíjivost, komplexitu a ambivalenci.

Odpovědí na to, abychom v realitě VUCA mohli pracovat a fungovat s minimálním stresem a nepodléhali úzkosti je rozvíjet u sebe ve větší míře růstové myšlení.

Základní rozdíl mezi fixním a růstovým myšlením je:

Člověk s fixním myšlením téměř nepřijímá zpětnou vazbu, často má vnitřní sebehodnotící monolog, nechce dělat chyby, nevěří si, že má dostatečné dovednosti nebo možnosti.

Člověk s růstovým myšlením zpětnou vazbu vítá, sám sebe nenálepkuje. Věří, že pokud něco nevyšlo teď, může to vyjít příště. Každý prohra je pro něj pouze bodem na cestě. Dokud nedokáže, co si předsevzal, ještě není konec. Nebojí se experimentovat a nebojí se neúspěchu.

Program workshopu

 • Rozdíl mezi světem, ve kterém jsme vyrostli a realitou, ve které žijeme
 • Druhy problémů v současném světě – a jaká je na ně užitečná odpověď
 • Fixní a růstové myšlení
 • 2 prožitkové aktivity, na kterých účastníci otestují, do jaké míry u nich převažuje fixní nebo růstové myšlení.

Dejte nám vědět, že vás workshop zaujal

Tento workshop boří stereotypní myšlení, dopřejte si první krok a ozvěte se, že vás zaujal. Stačí nám napsat, do formuláře, co Vám běží hlavou a pak se něco zajímavého přihodí.