Služby


Co přinášíme našim klientům

Díváme se s vámi na “to, co je”. Právě teď. Ne na to, co “by mělo být”. To nám všem umožňuje pohybovat se v životě dobře - mít vliv na svůj vlastní život, možnost dělat skutečně svobodné volby. 

Pracovat s porozuměním tomu “co je” osvobozuje a umožňuje pracovat s celým přítomným potenciálem ať už jednotlivce nebo organizace. Toto porozumění  vychází ze znalostí zákonitostí živých systémů a chápání širšího celku (pracujeme se systemickými zákonitostmi). Díky tomu můžeme být průvodci v procesu, ve kterém naši klienti odkrývají to, co skutečně potřebují dělat pro dosažení svých cílů i snů. 

Učit dovednosti v současném VUCA světě není příliš efektivní. Každá situace, každá organizace, tým i jednotlivec jsou ve velmi individuální konstelaci. A to, co vede k smysluplnému jednání je schopnost zmapovat aktuální situaci a skutečné potřeby. 

Ať vás provádíme pochopením zpětné vazby, efektivní komunikace, agilním řízením, diverzitou, managementem, hlubší rovinou leadershipu, kmenovými úrovně mi spolupráce, zákonitostmi transformace - ve všech případech vám pomáháme udělat velký krok v nastavení mysli.  Rozšiřujeme to, co vidíte, rozšiřujeme mind-set. Abyste uměli v organizaci i týmu a zároveň v současné době rozpoznat, o co opravdu jde, dáváme vám nové mapy a učíme sebe i vás v nich číst. 

Je to úžasné dobrodružství, na jehož konci jsou věci, které jsme si my ani vy dříve neuměli představit. A když do toho dobrodružství  dokážeme jít ze svého středu, ze svého potenciálu - vznikají věci pro širší celek prospěšné. Můžeme tak spolutvořit nové paradigma, které bude dobré.

Na té cestě se  děje to, že my všichni (účastníci a lektoři)  si spolu více povídáme.  Více než kdy dřív. Mluvíme o tom, “co je”. Právě u mě, tady a teď. Někdo dokáže mluvit o pocitech a snech. Někdo zatím jen o svých námitkách nebo nesouhlasu - všechno tohle má obrovskou cenu. Na otevřeném poli pro všechno “co je právě teď u mě” zaséváme rostlinky reality, která by se nám mohla líbit a kterou spolutvoříme.

Na kurzech jsme my všichni spolutvůrci obsahu. Nový mindset totiž taky znamená, že přejdeme z rolí “učitel-žák” do rolí spoluhráčů v odkrývání reality. Jen tak si všichni kus nově vytvořeného odneseme. A následně proměníme třeba jen malinkou část své každodenní reality.

 

Nejaktuálnější učebnice je současnost - a tak ji zkoumáme a testujeme

S tím, jak se proměňuje svět kolem nás, proměňují se i formy vedení a spolupráce v organizacích. V Team Testu tyto proměny efektivního vedení týmů a firem dlouhodobě ověřujeme  opakovanými výzkumy na téma současného managementu a forem spolupráce. 

Z nejčerstvějšího výzkumu “Management v Čechách 2020” , vyplynulo, že nejdůležitější dovednodností současného managementu je vytvářet  vztahy mezi lidmi i týmy.  Vztahy v současnosti můžeme vnímat jako síť, která umožňuje násobit dovednosti a tím dosahovat novou kvalitu výsledků. Ve všem co děláme, sami i s našimi klienty, podporujeme budování takových lidských sítí. Děje se to především na dlouhodobých kurzech, kde mezi účastníky vznikají vazby, které pak přetrvávají do dalších let. Tyto sítě vztahů umožňují spolupracovat nejen uvnitř organizace ale i mezi organizacemi, kde se dosud spolupracovalo obtížně nebo byla taková spolupráce dokonce nepředstavitelná. 

To, co učíme naše klienty, testujeme důsledně sami na sobě (rozhodně jsme věrní jménu naší firmy: Team - Test). I my k tomu občas potřebujeme novou dávku odvahy. Zároveň je to pro nás nutnost k tomu, abychom svoji práci mohli žít jako práci skutečně smysluplnou. Díky odvaze experimentovat s novými návyky ve spolupráci a našemu kontinuálnímu výzkumu, vás umíme podpořit v tom, abyste byli efektivní firmou/týmem/manažerem současnosti. 

Kurzy na míru

Zajímá nás, co právě řešíte, co hýbe vašimi lidmi a firmou. Zkontaktujte nás. Rádi si s vámi nezávazně popovídáme. Ukážeme vám, co v podobných situacích funguje. Když budete chctít vytvoříme rozvojový program jen a jen pro vás.