Agilní řízení

Agile není freestyle

Je libo zkratku?

Možná přesně víte, co pro agilitu potřebujete, pak směle kliněte na některý z odkazů na zkratku níže. A nebo si můžete projít všechno pěkně krok za krokem a počkat si, co vás opravdu osloví.

Agile není freestyle

Potřebujete  v týmu sladit očekávání od Agile a najít společný jazyk pro  každodenní situace. Prožijte agilní transformaci na vlastní kůži

Intro pro nováčky

Přichází vám noví lidé a potřebujete je seznámit se základními agilními proncipy. Potřebují nastartovat, aby se mohli dobře zapojit.

Agilní leadership

Vedení firmy s agilními týmy vyžaduje od šéfů dovednost být agilním leaderem. Co to znamená a jak toho dosáhnout.

Retrospektivy

Nejpodceňovanější věc v celém agile. A přitom je to klíčová součást. Poznejte sílu skvělé retrospektivy.
Dobrá retrospektiva dělá divy.

Product ownership

Product owner = vlastník produktu je klíčová postava v agilním řízení čehokoliv. Jak se jím stát a jak ho skvěle využít. Kurz pro celý tým.

Úvod do Agile

Webinář, který vás provede naprostými základy Agile. Jestli jste nepolíbení, nebo potřebujete trochu nažhavit, tak tady jste správně.


TIP:

Agile není stříbrná kulka na všechny problémy. Ale tam kde je správně použitý, funguje skvěle.


Agilní řízení

Být agilní znamená být schopen úspěšně fungovat v proměnlivém prostředí. Ve světě VUCA

 • Volatility - proměnlivost, rozkolísanost, nahodilost

 • Uncertainty - nejistota, nejasnost

 • Complexity - spletitost, komplikovanost

 • Ambiguity - nejednoznačnost, dvojznačnost

Takový je dnes svět kolem nás. Žijeme v síti informací, vztahů, rozdílných pohledů na věc. To vše a mnoho dalšího vede k pocitům

 • zahlcení

 • infromační smršti

 • nespolehlivosti partnerů

 • nestabilitě rozhodnutí

 • nezvladatelnému zmatku

 • a dalším

Agilní řízení přináší jednu z možných odpovědí, jak se s problematikou VUCA světa vyrovnávat

 • umožňuje ukázat lidem směr, kterým se tým nebo celá organizace mají ubírat
 • přináší pochopení jakým způsobem máme fungovat a jak funguje naše okolí
 • poskytuje lidem jasno v tom, na čem se teď opravdu má pracovat a na čem ne
 • zajišťuje, že práce všech je napřená ke společnému výsledku

Potřebujete si o tom teď s někým promluvit?


Potřebovali jsme zajistit bezchybné předávání informací, sdílení zkušeností a učení se od druhých, protože jsme věděli, že to jediná cesta k růstu celé společnosti. … Kromě nastavení pravidel pro týmovou spolupráci skrze celou společnost měl program i přidanou hodnotu – účastníci zažili pocit jednotnosti, motivace jít za společným cílem a fixace společným prožitkem způsobila, že si vše dokázali přenést do reálného – pracovního života.
Alena Jandová Dis., Continuous improvement specialist, Continental

Agile není freestyle

Kurz, který vás uvede do světa agilního řízení

Rozsah kurzu: 1,5 dne

Pro koho

 • Manažeři – hrají klíčovou roli při proměně způsobu řízení. Jejich role je být dlouhodobými učiteli a současně studenty s cílem pomáhat teamům ve vybudování lepšího systému práce prostřednictvím pochopení a vlastního předvádění principů Agile a SAFe. 
 • Celé týmy – ověřili jsme dlouhodobě, že v případě společného teamového prožitku Agilní transformace prostřednictvím celodenní simulace provázené výkladem zkušeného lektora, se teamům snáze aplikují Agilní techniky do reálného života v organizaci. Pamatují si totiž společný zážitek, který jim umožnil proniknout za hranici změny myšlení.
 • Individuální zájemci – pro ty, kdož se s agilními teamy setkávají pracovně je někdy těžké pochopit zdánlivý chaos, rituály a celkový koncept. Proto je vhodné těmto lidem poskytnout stejné základy jako ostatním teamům. Z takto proškolených zájemců se pak stávají přirození ambasadoři zavádění Agilních změn a celková transformace probíhá hladčeji.

Během rozvoje zažijete

Workshop probíhá jako hra, kde se celý team stane realizátorem velkého a komplexního projektu. Přes obvyklé počáteční problémy pak team nachází, díky postupnému zavádění agilních technik, cestu k řešení. V kontrastu s úvodním tápáním je závěrečný sprint k cíli velice silným “Aha!” zážitkem.

Stručný popis kurzu

Kurz je zahájen půldenním seznámením se základními principy agile. Na jednoduchých příkladech prakticky ukazujeme postupy a techniky potřebné pro vstup do agilního světa.
Ve druhé části, která je plánována na celý den, pracujeme formou řízené a lektorem komentované simulace řešení komplexního problému. Za využití základních hodnot a principů agilního řízení z teoretické části. Lektor provádí účastníky jednotlivými artefakty, rolemi a rituály metodiky SCRUM (konkrétní matodiku je možné změnit podle potřeb firmy). 
Díky reálnému společnému zážitku účastníci velmi dobře pochopí rozdíl v nastavení myšlení a dobře vidí přínosy Agilních technik. Velmi často odcházejí naši účastníci se zjištěním, že i na jejich pracovní úkoly lze Agilní metody aplikovat a účinně je využívat, i když si to původně nedokázali vůbec představit. (i účastníci z backoffice, účetnictví, controllingu…)

Program je možné realizovat osobně i online

Musíte tenhle kurz mít? Nebo o něm chcete vědět víc?

Agile - intro pro nováčky

Ukažte nováčkům, že takhle se u vás pracuje

Rozsah kurzu: 0,5 dne

Malý kurz s velkým dopadem

Tento kurz může způsobit velkou změnu v mind setu organizace za nejmenší investici. (co nováček vnímá jako „takto se tady pracuje“ okamžitě přijímá za způsob práce, který se od něj očekává).

Jedná se o 0,5 den v onboarding procesu. Při nástupu do organizace tak přímo způsobíte, že vaši nováčci budou vstupovat do systému s otevřeným nastavením mysli (open mindset) a budou mít stejné pochopení pro pojmy používané v organizaci v rámci Agilního řízení

Interaktivní prožitek Marshmallow & Spaghetti jednoduše ukáže přínos rozdělení práce na iterace a vylepšování pracovních postupů pomocí retrospektivy.

Co účastníci získají?

Účastníci odejdou se základní a sjednocenou znalostí pojmů ze světa Agile a s očekáváním, že je žádoucí pracovat s otevřeným mindsetem a orientací na neustálé zlepšování.

K dispozici máme i online variantu, která nevyužívá pomůcky na stole, ale účastníci spolupracují na jednoduchém digitálním výrobku.

Chcete dostávat nováčky na palubu?

Agilní leadership

je klíčem k úspěchu

Rozsah kurzu: 5 x 3 hodiny

Bez agilních lídrů to nepůjde

Jednou z podmínek úspěšného zavádění agilního řízení je přítomnost agilního leadera. Tedy člověka, kterému opravdu záleží na tom, aby agilní řízení v organizaci začalo fungovat a který má současně k dispozici dostatečné pravomoci k tomu, aby “na svém území” agilní řízení zavedl, podporoval a svoje lidí jím nadchnul.

Agilní leadership je komplexní přístup k problematice vedení týmu, tvorbě produktů a obecně k celé kultuře firmy nebo týmu.

S čím účastníci odcházejí

Po absolvování kurzu jsou účastníci vybavení znalostmi umožňujícími jim jejich další rozvoj v roli agilního leadera. Z kurzu si odnášejí mapu svého leadershipu, podle které mohou dále pracovat na jednotlivých oblastech svého rozvoje.

Cíle

Vybudování a posílení základních kompetencí agilního leadera

 • schopnost definovat vizi
 • motivovat
 • získávat zpětnou vazbu
 • implementovat změnu
 • poskytnout vstupy pro další rozvoj v roli agilního leadera

Průběh

Program je koncipován jako 5 na sebe navazující setkání. První se zabývá základními principy agile a agilního leadershipu a zbývající 4 se zabývají jednou z klíčových kompetencí agilního leadera.

Základní principy

Agilní leader hraje klíčovou roli v zavádění a provozování agilní organizace. Aby tuto roli mohl dobře zastávat, potřebuje agilní přístup přijmout jako svoji cestu a k tomu je nezbytné porozumění změny řízení organizace s modu leader-follower do leader-leader.

Schopnost formulovat vizi

Schopnost formulovat vizi je podstatnou součástí nastartování změny a dosahování inovací. V průběhu dne si ukážeme, že nestačí mít vizi spojenou s produktem, ale je potřeba, aby vize obsahovala i organizaci/tým jako takový. Čeho chceme dosáhnout a kam směřujeme?

Schopnost motivovat lidi

Tato kompetence je úzce spojená s vizí, která by sama o sobě měla být motivující. Agilní leader se v tomto dni naučí, jak vizi dobře komunikovat a jak jejím prostřednictvím získávat informace o motivaci svých lidí a jak jejich motivátory vhodným způsobem akcentovat.

Získávání zpětné vazby

Pro agilní organizaci je zpětnovazební smyčka nezbytnou součástí fungování. V tomto dni se spolu s účastníky zaměřujeme na to jak zpětnou vazbu dobře dávat i přijímat a tím ukazovat svým lidem, že má smysl se zpětnou vazbou pracovat. Ukážeme si i techniky získávání zpětné vazby od celého teamu a základní pravidla pro vedení retrospektivy s celým týmem.

Implementace změny

je dalším logickým krokem a tedy další klíčovou kompetencí agilního leadera. Program tohoto dne je zaměřen na schopnost změnu komunikovat, naplánovat její provedení a provádět tým jejím průběhem. Agilní leadership stojí a padá s vlastním postojem. V průběhu tohoto dne účastníci pracují na uvědomění si svého vlastního nastavení mysli a hledání schopností, které agilní leadership podporují a které ho tlumí.

Potřebujete šéfům ukázat agilní leadership?

Product ownership

když potřebujete udržet směr vzniku produktu

Rozsah kurzu: 1 den

Pro koho je určen

Pro týmy nebo jednotlivce, kteří chtějí rozvíjet svůj produkt a udržet směr k jeho úspěšnému fungování na trhu nebo uvnitř organizace.

Obsah

Jednodenní program zaměřujeme na úplně základní vysvětlení pojmů z Agilního řízení a soustředíme pozornost na Produktového vlastníka. Vysvětlíme si jeho roli a způsob, jakým přistupuje k tvorbě produktů ve spolupráci s týmem. Ukážeme si jak funguje tzv. striktní product owner vs. liberální product owner a budeme diskutovat, který z přístupů se hodí ke splnění jakých úkolů. Ve druhé části se pak budeme věnovat rozvoji produktového myšlení a způsobům, jakými lze pracovat na rozvoji svěřených témat a jak hledat nové nápady.

Agilní přizpůsobení programu

Program vždy upravujeme podle reálných potřeb účastníků. Pro zkušené produkťáky není potřeba zabíhat do základních pojmů. Místo toho je možné soustředit větší pozornost na reálné situace, ke kterým běžně dochází v týmech.

Potřebujete si ujasnit, jak rozvíjet svůj produkt?

Retrospektivy

nejpodceňovanější a přitom nejdůležitější

Rozsah kurzu: 1 den

Pro koho?

Tento kurz je navržen pro profesionály a týmy, kteří chtějí posunout své schopnosti v agilním řízení na další úroveň.

Jak kurz probíhá?

Kurz vedení agilních retrospektiv je zaměřen na praktickou aplikaci nástrojů a technik, které umožňují efektivní vedení retrospektiv a maximalizaci výsledků. Během jednodenního kurzu se účastníci seznámí s nejnovějšími trendy a osvojí si základní i pokročilé dovednosti potřebné pro úspěšné vedení agilních retrospektiv.

Kurz je koncipován tak, aby účastníci získali co nejvíce praktických zkušeností a mohli experimentovat s různými přístupy a technikami. Účastníci budou pracovat v týmech a řešit reálné situace, které se mohou vyskytnout v praxi. Během kurzu se budou věnovat efektivní komunikaci s týmem, podněcování produktivních diskusí a správnému přijímání a realizaci zpětné vazby.

Kurz jeveden zkušenými lektory s mnohaletou praxí v agilním řízení. Lektoři budou účastníkům k dispozici pro konzultace a odpovědi na otázky během celého kurzu.

Co si odnesete?

 • Zlepšené schopnosti vedení agilních retrospektiv
 • Nástroje a techniky pro efektivní komunikaci s týmem
 • Schopnost podnítit produktivní diskuse v týmu
 • Schopnost přijímat a realizovat zpětnou vazbu
 • Praktické zkušenosti s různými přístupy a technikami
 • Zvýšení výkonnosti a spokojenosti týmu

Zlepšete své retrospektivy

Spojte se s námi

Napište nám, co potřebujte k vaší agilitě a těšte se na náš návrh

* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.