Diverzita

V tématu diverzity bychom rádi pomohli rozšířit pochopení toho, proč diverzitu nebrzdit  aneb jak nepřekážet a podpořit druhé, aby nepřekáželi vzniku zdravých organizací.


Nejčastější kurzy v diverzitě

Ženský a mužský princip v práci

Jak  využívat dary ženského i dary mužského principu pro úspěch a životaschopnost organizace současnosti

Autentický leadership pro ženy

Jak posílit sebedůvěru žen pro akceptaci vyšších pozic

Ženský princip v leadershipu

Otevřený kurz pro ženy, které firmě přinesou nové možnosti

Generace 

Jak pochopit své vlastní nastavení a místa, kde mě možná brzdí? Vedení Generace Z. Spolupráce různých generací.


Svět už dávno není takový, jaký jsme ho chtěli mít. Tedy není jednoduchý, racionální ani předvídatelný. Jeho vývoj není lineární. Napak žijeme ve VUCA světě a potkáváme se s volatilitou, nejistotou, komplexností a nejednoznačností. Tomu potřebujeme čelit navázáním a spolu-prací ve složité síti lidí, institucí, vztahů.

Můžeme si tedy pro naše firmy vytvářet nové paradigma, aby systémy, ve kterých žijeme, byly otevřené a díky tomu životaschopné. 

My k tomu nejčastě přispíváme kurzy o spolupráci generací a genderové diverzitě trochu jinak - pochopením ženského i mužského principu. 

Aby naše společnosti dlouhodobě prosperovaly

 • Potřebujeme důvěřovat rozmanitosti.

 • Nejde o to, ctít odlišnosti z morálních důvodů.

 • Nikdo sám o sobě nevidí svět dostatečně celý, aby dokázal sám správně jednat.
 • Práce s diverzitou je životaspásná schopnost. 

Podpořit životaschopnost diverzitou vyžaduje

 • Být schopen právě to „jiné“ pozvat a umožnit vznik toho, co tu dosud nebylo.
 • To, co už není životadárné nechat zaniknout.
 • Vnímat změny jako ukazatele směru dalšího vývoje.

Genderová diverzita

Zjistili jsme, že nastavení tvrdých cílů nebo kvót např. při snaze podpožit více žen na pozicích, kde tradičně chyběly, vede k odporou ze strany mužů i žen. Téma se nám ale opakovaně daří rozhýbávat naším vlastním konceptem ženského a mužského principu. O čem lidé ve firmách chtějí mluvit, když jde o téma „ženský a mužský princip“?

 • Jak tyto energie osobně využívat k lepšímu flow v životě i práci.
 • Jak chápat „jiný gender“ a lépe spolutvořit
 • Ženy – pokud jsou samy, velmi rezonují s „bojem proti starým křivdám“. Jak si tím už nadále neubírat energii.
 • A také  - jak vyživit svůj ženský princip a otevřít si nový zdroj své energie pro práci.
 • Firemní zadání bývá – přivést více žen do managementu.
 • Postupně docházíme k chápání „systému jako živému celku“ a tedy k pochopení toho, jak intervenovat (a kdy neintervenovat), aby celek prospíval.

Generace a diverzita

Další cestou, jak odhalovat svoje vlastní mentální vzorce, je pochopení, z čeho vycházejí odlišnosti v myšlení a pracovním očekávání různých generací. Co lidi pochopí, když se bavíme o generacích?

 • Že mají v sobě některá přesvědčení, o kterých nevěděli
 • Proč nedávají dostatek zpětné vazby
 • Že když přestanou přikládat „svá“ očekávání na druhé, předejdou zklamání
 • Že „oni“ na to nekašlou, jen to mají jinak
 • Že všichni chceme respekt – jen je potřeba vědět, čeho se týká, a jak se projevuje

TIP:

Našemu pohledu na diverzitu jsme se věnovali na webináři Diverzita v práci. (Podívejte se na záznam.)


TIP:

Základní tipy, jak rozhýbat diverzitu ve firmě najdete v sérii krátkých videí Přenálepkovat diverzitu.


Ženský a mužský princip ve spolupráci


Základem kurzu je naplnění této potřeby: Zprostředkovat pochopení o tom, jak důležité je umět využívat dary ženského i dary mužského principu pro úspěch a životaschopnost organizace současnosti.

Pro pochopení darů obou principů používáme unikátní „mapy přístupu obou principů“, publikované v naší knize Adam a Eva v práci.

Hlavním důvodem, proč se zabývat tímto tématem je totiž otázka: Co se potřebuje učit každý manažer a každá organizace v současné době, abychom byli životaschopnou organizací?

Odpověď je: V době, kdy se vše velmi rychle mění, se potřebujeme se učit, jak rozšiřovat spektrum našich dovedností o zralý ženský a zralý mužský princip. (Pokud se orientujeme pouze na „genderovou korektnost“ okrádáme se o flexibilitu a inovativnost firmy.)

Do tématu s účastníky na kurzu vstupujeme skrze základní biologický program pro přežití druhu. Díky pojmenování toho, co nás do jisté míry definuje, máme možnost tuto determinaci překročit a skutečně svobodně a užitečně volit naše jednání. Pochopení darů ženského a mužského principu nám umožňuje vytvářet realitu, která by se nám mohla líbit.

Délka programu

 • Základní program: 3,5 hodiny online nebo naživo

 • Osvědčený program 4x3 hodiny nebo 2x1 den

Obsah workshopu

 • Očekávání účastníků: Co je v tomto tématu zajímá
 • Co je mužský a ženský princip. A jaké jsou jejich hlavní dary pro práci.
 • Otázkou není – „kolik žen má být v organizaci či managementu“, ale jestli jsou oba principy  zastoupeny ve spolutvorbě reality.
 • Stejně tak otázkou není „Jak podpořit ženy?“ , ale „Jak podpořit ženy i muže v jejich sebedůvěře, při používání svých darů?“
 • Na jaké „pasti“ u obou principů můžeme narážet a co spolupráci překáží, pokud si to neuvědomujeme.
 • Agile – jako dokonalý projev spoluhry obou principů
 • Odpovědi na očekávání, které případně v průběhu nebyly zodpovězeny.

Zajímá vás proč tento program funguje víc než často skloňované kvóty? Domluvte si on-line konzultaci:

Autentický leadership pro ženy


Cíl programu

Posílit sebedůvěru žen pro leadership a zvýšit tak počet žen připravených akceptovat vyšší pozice a přispět k diverzitě v organizaci. (Vytvořit si širší tzv. „pool of female talents“.).

Vstupní kontext

Ze zkušenosti s podobným cíleným programem pro ženy vybírám do programu to, co opravdu vede k posílení ženského principu v leadershipu (ne pouze leadershipu). K používání jedinečných darů, které přináší ženský princip. Podporuji ženy v tom, aby uviděly hodnotu toho, co do organizace přinášejí.

Nejhlubším důvodem podpory témat diversity a inkluze není pouze zrovnoprávnění příležitostí, ale více či méně vědomý pocit, že potřebujeme nové paradigma k tomu, aby firma byla do budoucna životaschopná.

Hlavní zaměření

Zaměřujeme se na to, aby ženy dostaly možnost si zvědomit a pocítit hodnotu svých jedinečných kvalit a aby věděly, jak posilovat důvěru ve svůj způsob leadershipu.

Ze zkušenosti je vysokou přidanou hodnotou sdílení mezi ženami, které také přidává sebedůvěru pro vedoucí pozice v práci.

Délka programu

 • 3 dny

Klíčové kvality ženského principu

 • Kontinuální INOVACE drivovaná propojováním již známého (Hay Group).

 • SPOLUPRÁCE, SPOLUTVORBA, SDÍLENÍ místo konkurování a politikaření

 • Schopnost vytvářet (a zároveň i vidět a spravovat) SÍTĚ VZTAHŮ A INFORMACÍ

 • Přirozený AGILE. Ženský princip má přístup k širokému kontextu (síť neznámého), ve kterém je nejefektivnějším způsobem práce právě takový pohyb, který umožňuje agile procedura.


"Začala jsem sdílet se ženami. Sdílení se ženami mi přináší nový vnitřní klid. Nikdy bych neřekla, že zrovna já tohle vyslovím."
Lucie, facility manažerka
"Co si aktuálně uvědomuji nejvíc, je fakt, že v sobě pozoruji velké vnitřní uklidnění. Nevím, jak to popsat, ale cítím se podstatně vyrovnaněji, klidněji a jen tak mě něco nevyvede z míry. A že teď zažívám celkem turbulentní období."
Jitka, vedoucí controllingu

Chcete vědět víc?

Zajímá vás, jak tento program funguje? Napište lektorce:

Pro hluboký transformační program přejděte na stránku kurzu Ženský princip v leadershipu

Generace Z (Mezigenerační spolupráce)


Cíle kurzu

 • Získat vhled do rozdílností generací Baby boom, X, Y a Z,
 • Podpořit vzájemnou spolupráci.
 • Získat schopnost využít silné stránky a respektovat ty slabší u různých generací.
 • Najít reálné postupy, kterými každý účastník může zlepšit vzájemné fungování v generačně různorodých týmech.

Délka programu

 • Základní program: 3,5 hodiny online nebo naživo

 • Osvědčené programy: 1 a 2 dny naživo

 • Interaktivní přednáška: 1,5 hodiny

Obsah kurzu

 1. Pracujeme s účastníky tak, aby si uvědomovali své vlastní postoje a zkušenosti s jednotlivými generacemi a změnami, které probíhají ve světě práce a vedení lidí. Poznatky využíváme tak, aby účastníci přímo řešili reálné problémy ze své práce.

 2. Rozdíly v generací BB, X,Y, Z. Toto téma doporučujeme začít zmapováním trendů týkajících se práce a vedení lidí. Účastníci jsou vtaženi otázkou: Co se změnilo ve vaší práci za posledních 10 let?
 3. Odlišná pracovní očekávání generace Z jsou jedním z nich. Podíváme se tedy, na čem jsou postavena jejich očekávání. Vytvoříme společně Mapu života generace X, Y, Z.
 4. Desatero mileniálů, pomocí kterého si ukážeme, co očekávají mladí zaměstnanci od pracovního prostředí a kam se posouvá motivace pro 21. století.
 5. Jak vést tým, ve kterém mám X i Y. Ukážeme si, že společným jmenovatelem potřeb pro všechny generace je respekt. Projevuje se různě, ale i pro generaci Z jsou důležití Elders (viz Desatero #GenY).
 6. Vytvoříme vzkazy generací – jde o společný výstup kurzu, ve kterém účastníci na základě znalostí a sdílení s ostatními vytvoří „návod“ na vedení odlišné generace.
 7. Co opravdu udělám? Formulace konkrétního realizovatelného kroku.

Popis vybraných částí programu

Co se mění ve světě práce

V prvním bloku po úvodu do programu se budeme věnovat obecným trendům a především změnám, které pozorují účastníci ve své práci. Cílem je usadit si téma rozdílné pohledy různých účastníků, aby skupina měla společný výchozí bod.

Mapa života generací

Účastníci se rozdělí do skupin a každá skupina vytvoří časovou mapu pro období, ve kterých se narodily jednotlivé generace. Zaměříme se na klíčové události a ekonomickou situaci v době dětství a dospívání jednotlivých generací. Odvodíme z toho jejich pracovní návyky. A pochopíme, jak se liší jejich očekávání směrem k pracovnímu životu.

Rozdílnost v přístupu k vedení lidí

Pomůcku pro pochopení vlastního přístupu nám bude Desatero mileniálů, které pro naši Konferenci management budoucnosti původně vytvořily přednášející z generace Y, později jsme ji upravili dle vývoje a práce s generací Z. Cílem je uvědomit si, nakolik je můj přístup ke spolupráci a vedení zakotvený ve vzorcích generace mé generace. A jaké prvky ve svém přístupu mám posílit nebo opustit pro jednotlivé generace.


Chcete vědět víc o kurzech o Generaci Z nebo obecně o spolupráci generací? Domluvte si on-line schůzku s Petrem Zappe.

Chcete rozhýbat diverzitu? 


Připravíme vám rozvojový program na míru.

* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.