Zpětná vazba

8.12.2020

Jak zpětnou vazbu dávat, aby skutečně fungovala? 

Jak zpětnou vazbu přijímat, jak na ni reagovat?

Jak se zpětnou vazbu pracovat v projektovém týmu?

Jak dávat zpětnou vazbu ve skupině?

Jak dát zpětnou vazbu nadřízenému?

Co se na kurzu naučíte

Jak ZV dávat, aby skutečně fungovala

 • Co všechno zpětná vazba může ovlivnit
 • Pravidla pro funkční zpětnou vazbu
 • Jak se na zpětnou vazbu připravit
 • Zlozvyky a chyby, které zpětnou vazbu znehodnotí
 • Rozdělení příjemců zpětnou vazbu dle toho, co potřebují slyšet, aby ji vnímali
 • Jak dát dobrou negativní a jak dobrou pozitivní zpětnou vazbu
 • Jak se vyhnout konfliktu, pokud druhá strana neumí zpětnou vazbu přijmout
 • Moje situace – moje náročná zpětná vazba – příprava a trénink
 • Co mám dělat/nedělat já, aby ode mě lidé zpětnou vazbu chtěli slyšet (individualizace přístupu)

Jak ZV přijímat, jak na ni reagovat

 • Zásady přijímání ZV
 • Moje emoce při přijímání ZV – moje spouštěče, moje alergie, moje pasti
 • Jak s emocemi při ZV pracovat
 • Jak si nebrat věci osobně
 • Co dělat, když ZV dostávám nevhodným způsobem
 • Zážitková aktivita a přijetí zpětné vazby na můj výkon
 • Co je můj kruh vlivu
 • Jak si o zpětnou vazbu říci (když ji nedostávám nebo ne takovou, jakou potřebuji)

Jak se ZV pracovat ve skupině, projektovém týmu

 • Zásady zpětné vazby v týmu/skupině/projektovém týmu
 • Rozdíl v práci a komunikaci s podřízeným a v projektovém týmu, kde nemám hierarchickou pravomoc.
 • Jak vytvářet otevřenou atmosféru v týmu
 • Co je „Kruh bezpečí“
 • Jak s týmem nastavit pravidla ZV
 • Kam a kdy zařadit ZV do procesu projektu
 • Týmové techniky ZV a jejich nácvik
 • Jaké lidi mám ve svém týmu a jakému „Jazyku ocenění“ rozumí
 • Osobní plán: Jak dát ZV lidem, kterým ji dát potřebuji (pro celkový úspěch týmu)

Jak dát ZV nadřízenému

 • Kdy dávat ZV nadřízenému
 • Jak svému nadřízenému rozumět
 • Jak s ním mluvit ve shodě s jeho typologickým profilem
 • Co je můj problém při ZV nadřízenému
 • Jak tento problém vyřešit
 • Jak pracovat se svými emocemi v této náročné situaci
 • Jak se připravit na ZV nadřízenému
 • Jak dávat ZV právě mému nadřízenému (příprava dle návodu)

Organizační informace

Termín: 8.12.2020

Přihlášky: jitka.havlova@teamtest.cz / formulář

Místo:     Vítkova 247/7, Praha 8 - Karlín

Lektoři: Pavel Kučera, Petr Zappe

Cena:     6 400 Kč bez DPH

Chci na kurz / Chci kurz pro svou firmu

* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.