Začněte v managementu dávat prostor své intuici

Spolehnout se čistě na rozum je poměrně nerozumné. V době VUCA, kdy je vše nejednoznačné, nejisté a proměňující, to vlastně ani nejde. Informací je tolik, že je všechny prostě do analýzy nedokážete zahrnout. A pokud ano, zabere to tolik času, že se stejně stanete absolutně neschopnými přiměřeně rychlého pohybu, který jde ruku v ruce se situací. Než většinu věcí zanalyzujete, jsou vaše informace zastaralé.

Racionálně nelze zpracovat všechny informace

Plaveme v nekonečném oceánu informací, jejichž tok se zrychluje. Myslí se snažíme extrahovat a zpracovávat. I když je lidský mozek obrovsky výkonný počítač, nemá nejmenší šanci zpracovat takové kvantum informací. Je to jako skočit do toho oceánu a začít nahánět všechno, co okolo plave. A po dvou hodinách lovu z toho vyvodit racionální východiska.

To je hodně složité. Jediné řešení je omezit přítok informací, nelovit tedy vše. Ale čím víc omezíme lov, tím menší část celku zpracováváme, tedy jen další omezení.

Pracovat za pomoci intuice je jako do oceánu ponořit jemně vyladěný přijímač, který umí přitáhnout přesně tu informaci, kterou potřebujeme. Čím jemnější a vyladěnější máme ten přijímač, tím lepší informace dokážeme ulovit.

Navíc, když si manažer sedne a chce něco řešit skrze racionální mysl, potřeboval by klid. Ale do toho mu píší podřízení,  dodavatelé, asistentka, děti, partneři apod. Místo klidu, kde lze pěkně jeden po druhém porcovat problémy, je ve stresu. Ve stresu se zapíná náš starší mozek, tedy centra, která jsou přímo propojená s tělem a jeho signály informující o ohrožení (stres). V té chvíli jsou naše pomalejší centra v prefrontální šedé kůře mozkové mimo provoz. Racionální část mozku tedy vlastně nefunguje. Ve stresu se vůbec nedokážeme dostat k jeho skutečnému potenciálu.

Jedna ze "starých dobrých" manažerských pouček je: "Vyřeš, zruš, či deleguj, ale hlavně nezdržuj." Říká, že je třeba dělat rozhodnutí v určitém tempu, jinak své podřízené demotivujete. A tady je schopnost spolehnout se na pocit - intuici důležitá.

Analýzou desítek rozhovorů jsme zjistili, že jeden ze zásadních AHA momentů pro management 21. století zní takto:


Začni dávat prostor své intuici, zkoušej důvěřovat svým pocitům.

Nikdo nás s intuicí pracovat neučil. Bohužel. Přitom ji všichni máme. Jen v ní nemáme důvěru. Učili nás spoléhat se čistě na rozum a tak místo pevně na nohou teď stojíme pomyslně na hlavě a těžko se jde vpřed...

Ale pozor! Racionální mysl je důležitá a velmi užitečná např. studium dat, v klidu a v soustředění. Umí třeba dodat našim pocitům, náladám a instinktivním reakcím rozumnou kritiku. Je to důležitý mechanismus, abychom se neztratili ve vlastních starých vzorcích. Umění je vyladit oba způsoby přijímání, třídění a vyhodnocování informací tak, aby se doplňovaly. 

Intuice také neznamená intelektuální lenost, kdy neochotu věnovat se analýze, lidé skrývají za svůj pocit. Kvůli tomu nejspíš intuice získává negativní nádech. 

Využívá někdo intuici v managementu?

Mnozí šéfové největších světových firem se hlásí k používání intuice. Mluvil o ní třeba Konosuke Matsushita (Panasonic), Bill Gates (Microsoft). Steve Jobs (Apple) věděl, že bez intuice s pomocí čistého racia je jen těžko možné objevovat úplně nové cesty.

Podle různých průzkumů si obecně mnohem lépe vedou firmy, které vedou šéfové, kteří se kromě tvrdých dat a rozumu vědomě řídí také intuicí. Už od roku 1960 se tímto tématem zabývali Douglas Dean a John Mihalasky. V jedné ze svých studií testovali intuitivní schopnosti 165 top manažerů. Vedli společnosti, které během pěti let zisky svých firem znásobili dvakrát a více. Zjistili, že 80 % z nich pracuje s intuicí nadprůměrně. Vysoká čísla využívání intuice při rozhodování se zopakovala i u dalších studií. Zajímavé je, že přes polovinu manažerů by se k využívání intuice veřejně nepřiznala.

Byznysové prostředí je totiž postaveno na tom, že pravdivé a spolehlivé je pouze to, co je postaveno na vědě a co se dá změřit. Přesvědčit druhé o svém názoru postaveném na intuici je pak obtížné a potřebujete k tomu vysoké sebevědomí. Intuice se totiž špatně měří, pokud vaše otázka zní binárně – pravda / nepravda. Z tohoto pohledu máme také řadu důkazů, že intuice nefunguje – třeba u předpovědí expertů všech možných oborů (např. při předpovídání ekonomických krizí). Existuje celá řada chyb, kterým náš mozek podléhá. Věnuje se jim třeba Daniel Kahneman v Myšlení rychlém a pomalém.

Intuice mluví tichým hlasem

Naše mysl mluví mnoha hlasy zároveň. A uslyšet ten nejtišší hlas - intuici - není snadné. Už proto, že to není hlas, který by vycházel z racionálního přemýšlení, jak jsme zvyklí. Intuice je nevědomý proces, který se odlišuje od procesu analytického. Intuitivní závěr tu prostě je – rychle a snadno, často neočekávaně. Je to pochopení nebo závěr, který nemá spojitost s vědomým přemýšlením. Je tu totiž dřív, než byste informace racionálně dokázali vyhodnotit.

Problém je, že na nás mohou docela dobře mluvit také naše instinkty a vést nás k našemu navyklému jednání (což může a nemusí být pro řešení situace to nejlepší). Nebo se nás mozek může snažit udržet v komfortu tím, že nám ukazuje souvislosti i tam, kde nejsou. Chce nám tím usnadnit život. Nejčastěji nám konvenující myšlenky podsouvá strach, který se snaží zachovávat status quo. Z nevědomí mluví také různé podvědomé programy, reklamy a další balast z okolí.

Necvičený člověk se nemůže hned spolehnout na to, že intuici vždycky dobře rozpozná. I když jeden rychlý tip k tomu nabízí má Magdalena Čevelová: „Asi nejlepším vodítkem je, že intuice je zcela oproštěná od jakýchkoliv emocí. Najednou něco víte, ale nemáte k tomu žádný citový vztah. Ani pozitivní, ani negativní. Prostě to s vámi nic nedělá.“

Intuice ale není všelék pro každého. Tedy není jím zadarmo. Ti, kteří byli v práci s intuicí výjimeční  jako Jobs, Einstein nebo Tesla ji pěstovali vědomě. Cíleně na ni spoléhali. A díky dlouhodobému učení byli obrovsky vyladění. Nejdříve je potřeba vyladit přijímač ze začátku článku a až pak je možné ho naplno využívat.


TIP:

Sledujte aktuální témata na webinářích, záznamy těch, co už proběhly, jsou zdarma.


Jak trénovat intuici

Řešení pro práci v racionálním módu známe. Rozdělit a uspořádat si své úkoly. Najít si čas, kdy jsme schopní opravdu v klidu pracovat. Zařídit si, aby nás nikdo a nic nerušil, abychom nemuseli přeskakovat z jedné věci na druhou.

A zároveň s tím stojí za to, učit se využívat intuici vize, rychlé rozhodování, hledání nových a neotřelých řešení. Ale jak už jsme řekli, intuice mluví oproti vnějšímu světu i naší mysli tichými hlasy, symboly, obrazy, znameními. Pokud práci s ní myslíte vážně, potřebujete se naučit ztišovat hluk, hlavně ten vnitřní, ale ideálně i vnější. A tady už se dostáváme k tomu, co není u mnoha lidí oblíbené téma. Na opravdové rozvinutí intuice mnozí doporučují meditační praxi. Naštěstí není třeba se strašit tím, co provozují mniši někde v indických klášterech. Dnes je meditace obří oblast, která dokáže nabídnout řešení i lidem, kteří nechtějí v klidu sedět a odhánět myšlenky. Můžete začít u něčeho úplně malého, zcela neoficiálně.

1 Začněte si zapisovat neobvyklé pocity

Zažili jste někdy pocit, kdy jste věděli hned, že “s tímto člověkem ne” nebo “toto řešení je špatně”? A pak vás někdo jiný přesvědčil, abyste to zkusili, a po nějaké době jste toho litovali? Intuice se pozná i podle toho, že máme pocit, který vlastně nemusí dávat vůbec smysl. Nemusíte hned podle každého tušení jednat, ale můžete si je začít zapisovat tyto nečekané, neobvyklé pocity, vjemy a zprávy. Popište situaci, své pocity a postřehů, které vás k tomu napadnou. Pro někoho je dobré si začít psát sny, pro jiného pocity při jednání s ostatními lidmi, pro další zase vrhat na papír nečekané myšlenky v nečekaných nebo klidových situacích, které mu začnou vířit hlavou. Spousta slavných a úspěšných lidí si píše deníky. Je to cesta jak sledovat toky myšlenek, utřídit si, začít vidět určitě vzory, které se opakují. Až nasbíráte pár záznamů, můžete si je projít a ptát se: Jak často jsou mé intuice “správné”? Jak se ty “správné” poznají od těch zavádějících?

2 Naučte se sestupovat z hlavy do těla

Pokyn sestupte z hlavy do těla se ukázal jako nepřekonatelný pro některé naše silně racionálně založené klienty. A přitom je potřeba pro další techniku. Pokud žijete hodně v hlavě, může vám zvládnutí následujícího cvičení zabrat i pár týdnů. Ale funguje to. Testovali jsme na lidech :)

 • Každý den si najděte klidnou chvilku.
 • V klidu si sedněte a najděte ve svém vědomí “světýlko” - chcete-li myšlenku světýlka.
 • Vydejte se s tímto světýlkem ze svého vědomí na prohlídku vašeho těla. 
 • Dojděte tím světýlkem (myšlenkou) na místo v těle, kde chce být déle. Jen ho tam nechte a dýchejte. 
 • Dělejte to, každý den, aby se ve vašem těle začal tvořit nový návyk - pro analytiky - nová nervová spojení. Pozornost do těla.

3 Pokládejte otázky svému tělu

Umíte-li si už všímat neobvyklých impulzů, opouštět aspoň na chvíli hlavu a rozlišovat základní pocity, je to už jednoduché. Začněte trénovat důvěru ve svoji intuici na malých věcech. Postup už vlastně znáte:

 • Sestupte z hlavy do těla (každý má své místo - často srdce nebo pánev nebo žaludek).
 • Položte tělu jasně otázku a nechte ho odpovědět.
 • Pozorujte své tělo, kde cítíte napětí, tlak, bolest. Můžete to cítit v kloubech. Angličtináři budou mít „gut feeling“.
 • Věřte tělu a udělejte, co vám říká.
 • Dělejte to často.
 • Na malých věcech, abyste časem mohli přejít na větší.

Důležitá poznámka: pro příjem zpráv od intuice potřebujete mít otevřené tělo, zrelaxované, ve šťastném stavu. A ze zkušenosti víme, že je dobré, když vám ze začátku někdo ukáže, jakými způsoby intuice promlouvá. Jak jemný je její hlas.


TIP:

Ženy pokud chcete jít hlouběji do tohoto tématu, zveme vás do cyklu Ženský princip v leadershipu. Rozvoj intuice je jedním z hlavních témat.


Přínosy trénování intuice

Z rozvíjení vnitřního ticha výrazně profituje i racionální mysl. Čím větší vnitřní klid a mír zažíváme, tím lépe slyšíme intuici. Čím lépe slyšíme a následujeme intuici, tím méně zažíváme stresu a obav. Čím méně "neřešitelných" problémů a obav, tím méně nám starší mozek vypíná šedou kůru. Ta tak má konečně klid a prostor na práci, ke které je určená. Výsledkem je harmoničtěji pracující mozek, schopnost zapojovat racionální myšlení i intuici v těch správných chvílích a přepínat mezi nimi. Pak můžeme opravdu využívat svůj potenciál.

Zapojení intuice otevírá i v managementu prostor pro nevím. Uvolňuje snahu mít všechno racionálně pod kontrolou. S ní totiž jde ruku v ruce i strach, se strachem stres, se stresem špatné rozhodování. V dnešním světě (ve skutečnosti i v těch předchozích) totiž není možné mít stále vše pod kontrolou. A taky to není taková zábava.

Co vám teď říká vaše tělo?

(A neodpovídá vám místo něho něco jiného, tvářícího se zcela racionálně?)

Autoři: Petr Zappe, Robert Zappe (dobroucestou.cz), Radka Radha Maňáková


Zaujalo vás používání intuice? Můžeme si o tom chvilku online popovídat. Stačí si domluvit termín pomocí červeného tlačítka níže.


Reference

Gosar, A.K. & Solomon, R. (2019). Literature review on the Role of Intuition in Decision Making Process. World Journal of Research and Review (WJRR), Volume-9, Issue-4, Pages 04-08. http://www.wjrr.org 

Čevelová, M. (2017). Má smysl se řídit intuicí? www.cevelova.cz/ma-smysl-se-ridit-intuici/ 

Le Mouël, B. (2015). How instinct and intuition can help you navigate the economy 3.0. The Human Company. www.thehumancompany.com  

Kahneman, D. (2012). Myšlení rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil Publishing.