Cesta k autentickému leadershipu


Jdi příkladem. Začínej u sebe. Buď autentický.

Být autentický je dnes meta. Nikoliv pro influencera na sociální síti, ale pro manažera. Neosobní čistě odborný management přestává na většině míst fungovat. Vaši lidé očekávají více lidskosti. A opravdu si je získáte autentickým leadershipem.

První kroky k němu jsou podle našeho výzkumu celkem přehledné. Zaprvé je potřeba jít příkladem:

 • dodržovat sám dohodnutá pravidla, termíny a postupy, které chci po ostatních,
 • být důsledný při zadávání a vyžadování úkolů ale také třeba při zpětné vazbě,
 • být spolehlivý při každém jednání.

Zadruhé to znamená začínat u sebe. V našem výzkumu jsme popsali 3 vrstvy managementu. V té nejstarší a původní jsme si všimli, že manažeři mají častěji tendenci mluvit zeširoka o souvislostech, které na své pozici nemohou ovlivnit. Jejich práci jim prý kazí česká malost, zahraniční závist nebo prostě centrála mateřské společnosti. Naproti tomu manažeři ve třetí vývojově nejnovější vrstvě se dívají nejdříve sami na sebe a řeší to, co mohou reálně udělat a ovlivnit.


TIP:

Přečtěte si také další z manažerských AHA Nemáte už klapky na očích?


A zatřetí je tu požadavek mít integritu, být autentický. Podle našich respondentů to znamená být opravdu přítomný, reagovat tady a teď, sdílet a být za sebe. V praktické rovině komunikace je to zvyk mluvit na rovinu a nepodsouvat druhým své názory. Podívejme se na autenticitu podrobněji.

Co je to autenticita

Autenticita znamená jednat v souladu se svým já. To se ale samozřejmě lépe řekne, než udělá. Alespoň někdy je pro nás těžké být napojený sám na sebe. Jak se vám tohle daří v každodenním pracovním kolotoči víte sami.

Směrem dovnitř „být autentický“ znamená primárně znát sám sebe. Uvědomovat si své myšlenky a pocity, rozumět jim a akceptovat je. Tedy rozumět sám sobě a akceptovat sám sebe včetně svých tužeb a potřeb. Nutným předpokladem je být upřímný sám k sobě.

Prvky autenticity

 • Být v kontaktu se svými pocity a hodnotami.
 • Cítit se sám sebou, být tvůrcem sám sebe.
 • Ovlivňovat sám sebe.
 • Mám možnost vyjadřovat sebe sama.
 • Chovám se tak, že cítím, že vyjadřuji sám sebe.
 • Zdrojem vlastního hodnocení jsem já.
 • Cítím se být příčinou vnějších událostí.
 • Jednám s plným vědomím volby.

Směrem ven může být autenticita chápána jako transparentnost. Ve vztahu k druhému se autenticita projevuje jako schopnost (vzájemně) sdílet vlastní reálné prožívání, i s rizikem, že sebeodhalení bude nepříjemné, vyvolá nesouhlas druhého nebo jinak naruší status quo. Sdílení sebe sama tedy není zakrýváno lhaním nebo zamlčováním. Autentický člověk žije s druhými v maximální možné harmonii díky vzájemnému bezpodmínečnému přijímání.

Směrem k druhým autenticita znamená projevovat se způsobem, který odpovídá tomu, jak sám sebe znám – tomu, co cítím, co si myslím a čemu věřím. Dávat do sebevyjádření vždy skutečné součásti sebe sama.

Autentický člověk má samozřejmě volbu, co o sobě odkrývá. Nemusí to být celé jeho já. Nemusí o sobě říct všechno, jak se často obávají manažeři. Ale to, co odkrývá je opravdové. Neprojevuje se v rozporu se vnitřním prožíváním. Naopak jeho vnější život odráží jeho pravdivý vnitřní život.


TIP:

Sledujte aktuální myšlenky na webinářích, záznamy těch, co už proběhly, jsou zdarma.


Můžete být stejným člověkem ve všech částech života?

Znakem autenticity je také nakolik si držíme integritu své osobnosti v různých situacích. Jak třeba udržíte soulad se svým já, když na vás uhodí šéf, že je vaše práce pomalejší než vašeho kolegy-kamaráda. Co uděláte, když víte, že je rychlejší jen díky tomu, že tak trochu obchází firemní pravidla?

Míra souladu s vlastním já se tedy v čase proměňuje. Autentický člověk dělá vědomé volby a zůstává sám sebou, i když je to právě těžké.

Jeden ze způsobů, jak můžete prověřit svou autenticitu je položit si otázku: Můžu být stejným člověkem ve všech částech života – v práci, v partnerském vztahu, v původní rodině i mezi přáteli?

Bill George doporučuje pro dosažení autentického leadershipu ukotvit život ve všech oblastech. Jednoduše trávit kvalitní čas nejen v práci, ale také s rodinou a blízkými přáteli. Věnovat se sobě ať už jde o fyzické cvičení nebo třeba spirituální praxi. Autentičtí lídři se také vrací na místa, kde vyrostli a věnují se práci pro společenství.

Díky tomu dokážou být v souladu se sebou samým v různých rolích které zastávají a vyrovnávat požadavky svého svědomí, firmy i svých podřízených nebo spolupracovníků.

Cesta k autenticitě v leadershipu

Během let jsme opakovaně viděli, jak vypadá proměna managementu a i životního nastavení. Porovnali jsme naši zkušenost s výzkumy autentického leadershipu Billa George. A vybrali jsme několik prvků cesty k autenticitě:

1) Učte se ze svého životního příběhu

Na probíhajícím kurzu Manažerské mistrovství nám jedna manažerka řekla: „Právě jsem pochopila, že do teď jsem byla pasivní manažerkou. Sledovala jsem, co se kolem děje a co se po mě chce. Ale teď na novém místě už to tak nechci. Teď už chci být aktivní, od začátku vytvářet svá pravidla i svobodu.“

Autentičtí lídři se učí ze svého vlastního příběhu. Je to jedna z věcí, kterou sdílejí se svými lidmi. Ukazují se tak jako autentičtí lidé. Především se jim jejich příběh přeskládává, dokud nedojde k uvědomění, jako u naší manažerky.

Příběh našeho života je možné přetvářet, nacházet vzorce chování a myšlení, pochopit jaké příčiny a strachy se za nimi skrývají. Je možné pochopit, které motivace nás ženou, abychom uspokojili jiné lidi – nejčastěji vlastní rodiče. A najít pak opravdovou vnitřní motivaci.

2) Užijte si úspěch

Každý z nás se potřebuje postavit na vlastní nohy, vydělat peníze, udělat kariéru nebo něco jiného, co osobně považuje za úspěch. Autentičtí lídři mají obvykle ve svém životním příběhu etapu, ve které usilovně pracují a získávají především vnější odměny. V této etapě je potřeba naplnit své ego, využít své nejlepší schopnosti a „zvítězit“. Jestli jste v téhle fázi, je to skvělá část života a užijte si ji.

Nevýhodou této fáze v nějaké chvíli začne být to, že frmol a nabitý kalendář obvykle nepřeje práci na sobě. Přitom hluboká sebereflexe a sebepoznání jsou nutné k posunu dál.

3) Poslouchejte náznaky transformace

Cesta k autenticitě často vede přes transformativní zkušenost. V okamžiku, kdy je manažer schopný odhalit slepé skvrny, uslyšet zpětnou vazbu, přestat ji odmítat. Díky tomu autentičtí lídři dokáží pochopit příběh svého život a uvidět, co jim jejich celý život říká o tom, jakým lídrem mohou být.

Často na své cestě k úspěchu zároveň zažijí mnoho problematických epizod od rozvodů, vlastních zdravotních problémů nebo smrti blízkých. Jemnější náznaky často přecházejí – přetržené vazy v koleni neberou jako nějaké znamení – natož aby slyšeli tiché volání nebo změny pocitů ve svém těle.

Teprve když získají dostatek úspěchu mají potřebnou vnitřní sílu, aby uslyšeli i kritiku, kterou do té doby odmítali. Především si ale uvědomí, že jim něco v životě chybí. Přes všechno, co obvykle považujeme za úspěch – peníze, kariéru, firmu, 2 domy, 3 auta, skvělou rodinu – jim něco chybí. Nejsou tak šťastní, jak by asi měli být. Nemají dost energie nebo radosti. Nebo jsou rovnou dlouhodobě frustrovaní.

Ze vzorců a událostí jejich života pak vystupují jejich strachy ale také jejich hodnoty. Utvářejí se principy jejich přístupu k vedení druhých. Začínají chápat, že mnoho jejich činů doteď zvenku vypadalo, že jsou k užitku jen jim. A objevují novou cestu pro svůj leadership.

4) Poznejte svou opravdovou vnitřní motivaci

Když jsme se ptali po smyslu a motivaci k manažerské práci, řada manažerů kromě peněz nebo potřeby někam patřit mluvila o pozitivním vlivu na své okolí a potřebě přesahu jejich práce do okolí. Manažeři směřující k autenticitě si pojmenovávají vlastní hodnoty a převádějí je do své praxe.

Jejich firma je tak pro ně cesta, jak ovlivňovat společnost. Nebo chtějí vedle dobrého obchodu přinést dobro pro lidi, přírodu nebo svět. Jeden z manažerů nám popsal, že smysl mu jeho práce dává, pokud to, co dělá ve firmě, je v souladu s jeho životní vizí. Přitom jeho životní vize zahrnuje osobní i pracovní život.

Další autentičtí lídři mají formulované své životní poslání, které ukazuje, jak mohou nejlépe přispět světu a tím získat tu největší vnitřní odměnu a pocit naplnění. Příkladem takového poslání může být třeba: provázet lidi na cestě za hranici jejich komfortní zóny, k místu sebepoznání, za smyslem jejich konání“.

Autentičtí lídři umí najít rovnováhu mezi vnějším potvrzením a vnitřním naplněním. Více než pro další naplnění svého ega vedou svým srdcem – v souladu se svými hodnotami, principy, posláním nebo smyslem života.

5) Vytvářejte dlouhodobé vztahy

Obloukem se vracíme k základnímu AHA momentu: Nejdřív utvoř vztahy a pak jdi na další krok. Bez toho není výsledků, ale ani dalšího rozvoje manažera. Skvělí lídři vytvářejí vztahy, které jsou vzájemně výhodné. Mimo jiné podporují ostatní v tom, aby se stávali lídry.

Především ale kultivují vztahy ve svém okolí tak, aby mohli být sami sebou. Tím, že jsou takoví přijímáni, mohou uznávat sami sebe. Zároveň si v takové skupině mohou dovolit být otevření a zranitelní – projevovat se autenticky v souladu se sebou samým.

Začněte tím, že budete mít alespoň jednoho člověka, který vás přijme takového, jaký jste. I v době neúspěchu nebo v době kdy se budete měnit v souladu se svým pravým já. A také potřebujete takového člověka, aby vám dával skutečný a upřímný feedback. A pak jednoduše vybudujte síť takových lidí.

Trénujte vnímání své autenticity pomocí pocitu lehkosti a těžkosti

Zmiňovali jsme, že volání vnitřní autentické pravdy obvykle neumíme naslouchat. Můžeme ho ale trénovat podobně jako intuici. Poslouchat tělo můžete zkusit teď hned. Zavřete si oči a představte si dvě situace, které vám ukáží, co je pocit těžkého a lehkého.

Nejdříve si vybavte situaci, kdy jste se pohádali s partnerem či partnerkou. Nepřemýšlejte. Jen na sebe nechte situaci působit. Čím více se této vzpomínce otevřete, tím zřetelněji ucítíte pocit těžkého. Hned jak se ozve vaše hlava, začne se na váš pocit nabalovat spousta dalších věcí. Třeba váš příběh o tom, jak to partner udělal špatně. Kdo by chtěl pokračovat v pokusu, může začít vnímat, jak ve skutečnosti prožívá tělo příběh o tom, že za hádku může partner a ne já. (Máte při obviňování druhého těžký nebo lehký pocit?)

Teď si vzpomeňte naopak na chvíli, kdy jste prožili něco krásného, ideálně když se vám podařilo něco vytvořit. Může to být třeba nějaká oslava nebo pěkná chvíle s dítětem. Nebo i chvíle, kdy jste si dovolili být sami a udělat něco, co máte hodně rádi a víte, že vám to dělá dobře. Může to být i jen chvíle s knihou a kafem nebo točeným pivem někde cestou uprostřed krásného dne. Pozorujte ten pocit lehkosti, který v takovém okamžiku je. 

Pokud jste si udělali experiment s předchozími dvěma situacemi, už víte, jak to funguje. Pocit lehkosti nebo těžkosti nám napovídá, co je naše vnitřní pravda a jak se zachovat. Takže když mluvíme o novém projektu, možném kolegovi nebo i o tom, co si dáme k obědu, můžeme aplikovat stejný postup. Stejně tak u hádky. Ideálně aplikujte u argumentů, které napadají vás samotné. Co když máte skvělé racionální argumenty, ale na úrovni těla je nedoprovází ten pocit lehkosti? 

Pro příště je tady postup pro naslouchání vnitřní autentické pravdě: kdykoliv se něco děje, nalaďte se na tělo a ptejte se: Je to lehké nebo těžké? 

Závěr

Všímejte si, nakolik jsou vaše projevy v souladu s tím, co prožíváte uvnitř. A nakolik jste sami sebou v různých částech svého života. Jestli chcete vyzkoušet několik kroků k autentickému leadershipu, tak tady jsou:

 1. Učte se ze svého životního příběhu
 2. Užijte si úspěch
 3. Poslouchejte náznaky transformace
 4. Poznejte svou opravdovou vnitřní motivaci

 5. Vytvářejte dlouhodobé vztahy

Nebo trénujte vnímání své autenticity pomocí lehkého a těžkého pocitu. My vám přejeme, abyste co nejčastěji zažívali pocit lehkosti. A abyste se z pocitů těžkosti rychle učili vykračovat do nového levelu svého života.

Autoři: Petr Zappe (teamtest.cz), Robert Zappe (dobroucestou.cz)


Jetli vás zajímá víc k cestě k autentickému leadershipu, pojďte si o tom povídat. Stačí si pomocí tlačítka níže vybrat datum a čas a spojíme se online.


Reference:

Bezzina, F. & Bufalino, G. (2014). The journey to authenticity: solicitations for authentic leadership. Formazione & Insegnamento.

George, B. a kol. (2007). Discovering Your Authentic Leadership. Harward Business Review. HBR.org

Nuslauerová, P. (2007). Autenticita manažera. Diplomová práce, FF UK

The Leadership Institute (2020). The 5-Step Process to Defining Authentic Leadership. https://www.theleadershipinstitute.com.au/