Dobrý management začíná dobrými vztahy

V našem výzkumu manažeři mluvili o vizích, větší motivaci, lepší výkonnosti a mnoha dalších věcech. Překvapivě každá z těchto věcí byla až druhým krokem v managementu. Zatímco priority se v druhém kroku měnily, první krok zůstával stejný: nejdříve je potřeba vytvořit vztahy založené na důvěře. Teprve pak je možné jít na jakýkoliv další krok. Největší manažerský AHA moment z praxe vystihuje věta:

Cokoli chceš dosáhnout, nejdřív utvoř vztahy a pak jdi na další krok.

V závislosti na tom, v jaké vrstvě managementu se společnosti respondentů pohybují, vede cesta k tvorbě vztahů přes tyto kroky:

  1. Musíme pochopit, že každý je jiný a má svůj příběh, abychom se vůbec domluvili
  2. Potřebujeme se zajímat o lidi a budovat vztahy, abychom je dokázali motivovat
  3. Vztahy jsou opravdu na prvním místě, díky tomu rozumíme svým potřebám a tvoříme prostor pro vnitřní motivaci

Podrobnosti ze zkušeností manažerů si přečtěte ve výstupní zprávě z výzkumu. Najdete tam mimo jiné checklist pro sebehodnocení vaší schopnosti budovat vztahy.

Zde se podíváme na to, jestli je možné se s podobnou myšlenkou setkat také někde jinde.

Leadership staví na vztazích i v Googlu a Applu

Kim Scottová byla manažerkou v Googlu i Applu. Ve druhé společnosti dokonce vytvořila kurz na rozvoj leadershipu. Její pozorování se shoduje s naším výzkumem v českém kontextu. Jádro vedení lidí podle ní vystihuje otázka: Jak se všemi podřízenými vybudovat vztah založený na důvěře?

Proto také do vztahu manažera s klasickou trojicí - tým, vedení, výsledky - přidává podle ní ten základní prvek. Asi vás nepřekvapí, že jsou to právě vztahy. “Schopnost navázat s přímými spolupracovníky důvěryhodný a osobní vztah ovlivňuje kvalitu všeho ostatního.”

Kniha Kim Scottové se jmenuje Radikální otevřenost a budování vztahu podle ní závisí na schopnosti konfrontovat vaše lidi přímo a unést, že na vás v dané chvíli mohou být naštvaní. Přesto z knížky přidám jednu možná trochu překvapivou, ale podle mě skvělou radu hodnou lídra: buďte přímí ve zpětné vazbě, ale řešte pouze to podstatné. Pravidlo pro jakýkoliv dobrý vztah je: Nechte každý den tři nepodstatné věci nevyřčené.


TIP:

Sledujte aktuální myšlenky na webinářích, záznamy těch, co už proběhly, jsou zdarma.


Skvělé organizace odlišuje jiné chápání vztahů

Dlouholetý výzkum úspěšných organizací ukazuje v čem jsou skvělí lídři odlišní. Dave Logan spolu s kolegy definoval několik úrovní leadershipu v knize Zrození kmenového vůdce. Jedním ze základních znaků pro překročení mezi ty nejlepší je míra důvěry vkládaná do vztahů.

Podle těchto autorů je váš management limitovaný do té doby, dokud předpokládáte, že důvěru si lidé musí nejdříve zasloužit. Pracovní vztah je v této podobě transakce - něco za něco. Ti nejlepší naopak zcela přirozeně vstupují do kontaktu s druhými s důvěrou, jako základním předpokladem pro možnost spolupráce.

Prakticky to vypadá tak, že manažeři před vstupem na vyšší úroveň, často vytvářejí mnoho vztahů s jednotlivci. Tento vztah já-ty jim umožňuje udržovat kontrolu. Když se dva z jeho lidí pohádají, vyslechne každého zvlášť a nějak to vyřeší.

Ti nejlepší naopak mají tendenci vytvářet vztahy mezi více lidmi. Opouštějí snahu věci kontrolovat a za účelem vyřešení problémů i výzev spojují jiné lidi. Řešení hádky u nich vypadá takto: “Pohádali jste se? Tak si domluvte schůzku a řekněte si, co je váš společný cíl. A pak si to spolu vyřešte.”

Prvků, které tvoří skvělého lídra je i podle Logana a spol. samozřejmě více. Ale pokud vás zajímá, na jaké úrovni jste právě teď, můžete využít ten právě popsaný. Pozorujte své vazby v práci. Udržujete množství vztahů s jednotlivci? Pokud ano, přijde vám péče o vztahy namáhavá. Opečovávat každého zvlášť vás totiž stojí spoustu času a energie.

Ulevit si můžete, když zkusíte vytvářet takzvané triády, ve kterých nebudete ti nejpodstatnější vy, ale dva jiní lidé, které dáte dohromady.

Jak jste na tom s vytvářením pracovních vztahů vy?

Podívejte se na svou organizaci a vlastní management třemi způsoby. Zaprvé zamyslete se, v jaké vrstvě managementu se většinově pohybují manažeři ve vaší organizaci podle bodů popsaných v úvodu článku. Co to pro vás znamená?

Zadruhé, vytvářejte opravdové vztahy tím, že budete lidi konfrontovat napřímo a zároveň se zájmem o jejich osobu. Dávejte přímou zpětnou vazbu, i kdyby to mělo být nepříjemné. Dělejte to ale u věcí, které jsou podstatné. A zároveň: Nechte každý den tři nepodstatné věci nevyřčené.

Zatřetí můžete začít více pracovat s vytvářením sítí. Začněte s tím, že se budete s lidmi potkávat místo ve dvojicích ve triádách, a že ta důležitá / ten důležitý nebudete vy, ale ti druzí dva.

V našem výzkumu najdete dalších 11 fungujících rad od českých manažerů, jak vytvářet skvělé pracovní vztahy.

Autor: Petr Zappe

Pokud vás zaujalo tvoření pracovních vztahů, pojďme si o tom popovídat. Stačí si pomocí tlačítka níže vybrat datum a čas a spojíme se online.


Reference:

Scottová, K. (2018). Radikální otevřenost. Jak být silným lídrem a přitom neztrácet lidskost. Brno: Jan Melvil Publishing. 

Logan, D., King, J. & Fisher-Wright, H. (2014). Zrození kmenového vůdce. Jak z úspěšných skupin vznikají skvělé organizace. Praha: Synergie Publishing.