Cyklus Manažerské mistrovství

Začínáme 18. 10. 2022

Cíle Cyklu MM

Dát manažerům strukturovaný vhled do jejich „řemesla“ tak, aby

 • si kvalitně a motivačně stanovili svůj cíl.
 • stanovili konkrétní kroky, které vedou k cíli právě v jejich prostředí.
 • věděli jak dlouhodobě vést a motivovat lidi, které mají ve svém týmu
 • uměli bez stresu řešit každodenní manažerské situace
 • uměli v této roli využít své individuální předpoklady

UŽITEK

Dlouhodobě stejně dobré nebo lepší výsledky týmů. Energizace účastníků.

Koncept

Jde o strukturovaný koncept, který mapuje klíčové principy managementu. Je určen manažerům na všech úrovních. Účastníci v rámci konceptu vždy pracují se svým konkrétní cílem a svou pracovní realitou. Základem konceptu je:

 1. CO mám v pozici manažera dělat – 6 kroků, které nesmím při naplňování cílů ztratit ze zřetele.
 2. JAK mám tyto kroky naplňovat právě s lidmi, které vedu já.
 3. JAK pracovat s týmem jako celkem a vazbami uvnitř týmu.
 4. JAK dělat v týmu jasno a posouvat ho vpřed.

Výstupem každého tréninkového dne je individuální záměr – činnost, kterou chce jednotlivý účastník ve vlastní praxi realizovat.

Došlo mi, že pokud má někdo chcípnout z přepracování, manažer musí být až jako poslední …, jinak nebude schopen řídit loď do určeného cíle.
Iva Berkrautová, ČSOB Pojišťovna, a.s.

Den 1 Rukověť manažera

CO mám jako manažer dělat? Aneb šest principů řemesla.

Obsah:

 • Tvorba obrazu budoucího úspěchu, formulace vlastních cílů.
 • Práce s vlastní energií v leadershipu.
 • Určení zdrojů, kompetencí, plán činností vedoucí k cíli.
 • Přenos cílového obrazu na ostatní/ motivace týmu
 • Stanovení rolí, pravomocí a zodpovědností.
 • Dohody v týmu.
 • Vedení, řízení a hodnocení, dosažení výsledku.
 • Trénink a příklady z praxe.

Nadstandardní pomůcka: Podložka pod myš ve formátu A4, shrnující všechny důležité principy.

Den 2 Mapa pracovních vztahů

JAK to dělat s lidmi, které já mám k dispozici?

Obsah:

 • Mapa pracovních vztahů – manažerských přístupů
 • Kde jsem já. Čím to vedu já.
 • Umístění spolupracovníků do Mapy pracovních vztahů - kde jsou a co ode mě potřebují. k maximálnímu výkonu.
 • Jak právě mým lidem zadávat úkoly, jak hodnotit, jak je motivovat, jak řešit obtížné situace.
 • Jak dávat zpětnou vazbu - dobrá praxe.
 • Co ode mě očekává prostředí – společnost ve které jsem.

Nadstandardní pomůcka: Interaktivní kniha „Husa v čele aneb od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství“ za 1/2 pultové ceny.

Den 3 Vedení týmu jako celku

JAK to dělat s týmem, který je sestavený z těchto lidí?

Obsah:

 • Jak připravovat prostředí pro tým jako celek.
 • Jak podporovat větší samostatnost a zodpovědnost.
 • Jak působit na to, aby se lidé zaměřovali na potřeby týmu nejen na své potřeby.
 • Jak vybírat lidi k rozvoji
 • Soubor otázek pro  motivující vedení lidí.
 • Modelové situace – vedení týmu s využitím znalostí z 1. a 2. dne cyklu.
 • Trénink efektivní zpětné vazby.

Nadstandard dne: sdílení manažerského učení z realizace vybraných akcí a intenzivní zpětná vazba skupiny.

Den 4 Pochopení místa v systému

Jak dělat jasno v odpovědnostech a spolupráci?

Obsah:

 • Den, který vám ukáže cestu od manažera k leaderovi.
 • Vstoupíte do akce s reálným zadáním.
 • V té akci budete mít svůj manažerský úkol.
 • Pochopíte, že každý tým má svou unikátní. dynamiku - které je důležité porozumět.
 • Odnesete si postupy pro vyjasnění rolí a zodpovědností.
 • Ukážeme si, jak dělat jasno ve způsobu spolupráce.
 • Prohloubíte dovednost zpětné vazby pro zvýšení výkonu v týmu.

Nadstandard dne: Unikátní prožitková aktivita propochopení práce s dynamikou týmu a reflexi osobních manažerských darů.

Mám pocit, že kdybych nebyla tady a nedostala bych ty návody, které můžu opravdu rovnou použít, tak bych se na škále od 1 do 10 neposunula na těch 8-9, ale maximálně tak na 6. Byla jsem na sebe přísná a vše z kurzu používala. Jinak by mi takový posun trval nejméně další rok.
Radka Horáková, Co-founder Česko.Digital
Cyklus čtyřech setkání mě oslovil svou provázaností, praktickými úkoly, které mi pomohly nasbírané myšlenky a podněty realizovat ve své práci. Pohnul mě z místa, přesvědčil mě trochu zariskovat s vědomím, že to má cenu.
Eva Měřínská, ředitelka Městské knihovny Tábor

Vypsané termíny

Den 1 - 18.10.2022 (živě)

Den 2/1 - 24.11.2022 (on-line)

Den 2/2 - 15.12.2022 (on-line)

Den 3/1 - 19.1.2022 (on-line)

Den 3/2 - 16.2.2023 (on-line)

Den 4 - 16.3.2023 (živě)

Praktické

Místo konání: Praha / on-line

Čas konání: 9:00 - 16:30

On-line: 9:00 - 12:00

Přihlášky jsou platné po zaplacení kurzovného

Ceny (Kč bez DPH)

24 000 celý cyklus (4 dny)

40 % sleva na knihu Husa v čele pro účastníky kurzu

Lektoři

Radka Radha Maňáková

Petr Zappe

Víťa Žalud

Uvědomil jsem si, jak jsem zahleděný do svého mikrosvěta. Najednou jsem koukal, jak to může vypadat v jiné bublině a jak se i po těch letech v managementu na sobě dá ještě makat.
Petr, účastník
Tenhle kurz mi pomohl strašně moc - dal mi náčiní, které můžu použít. Věci, které jsem dělala intuitivně, můžu začít dělat vědomě.
Jana, účastnice
Pro mě bylo manažerské mistrovství dobré v tom, že jsem si udělal 7 krát čas a věnoval se sám sobě. Obrovským přínosem pro mě bylo sdílení mezi námi a zpětná vazba, kterou jsme dostávali.
David, účastník
Co bych byl předem neřekl, že mi hodně daly “domácí úkoly” mezi setkáními. Donutilo mě to zamyslet se a připravit se a taky poměřovat mou práci s dlouhodobým cílem.
Viktor, účastník

Video podpora pro naše kurzy

Chci kurz pro sebe / Chci kurz pro svou firmu

Další termíny vypisujeme podle průběžného zájmu. Napište nám ať o vás víme. 

Interně ve firmách děláme desítky těchto programů ročně. Uděláme ho i pro vás. 

* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Cyklus Manažerské Mistrovství pod vedením Radky Maňákové, Miloše Píchy, Petra Zappe a Pavla Kučery pro mě byl ideálním průvodcem v druhém roce podnikání, kdy jsem naplno začal vést naší mladou firmu. Jednotlivé dny cyklu přesně korespondovaly s tím, co jsem si ve firmě i v hlavě potřeboval urovnat k tomu, aby lidé, které vedu, mohli podávat skvělý výkon. Po prvním setkání jsem si uvědomil, co je ještě třeba udělat, abychom všichni ve firmě zabrali směrem ke společnému cíli, v dalších dvou dnech jsem si ujasnil, jaké přístupy jsou pro mé lidi vhodné a co potřebuji změnit sám u sebe. Čtvrtý den mě překvapil - ukázal mi ještě hlubší rozměr předchozích tří dní a pochopil jsem, kde je rozdíl mezi manažerem řemeslníkem a leaderem. S poznatky z cyklu "Manažerské mistrovství" vím, co mám dělat, abych jednoho dne opravdu tím mistrem byl a aby to byla práce, která mě může těšit ve všech směrech. Doporučuji všem, kteří chtějí v managementu investovat energii do užitečných věcí a nemrhat ji na tam, kde to nedává smysl.
Šimon Rákosník, Rubikon PR