Cyklus Manažerské mistrovství

Začínáme 10.9.2020

Cíle Cyklu MM

Dát manažerům strukturovaný vhled do jejich „řemesla“ tak, aby

 • si kvalitně a motivačně stanovili svůj cíl.
 • stanovili konkrétní kroky, které vedou k cíli právě v jejich prostředí.
 • věděli jak dlouhodobě vést a motivovat lidi, které mají ve svém týmu
 • uměli bez stresu řešit každodenní manažerské situace
 • uměli v této roli využít své individuální předpoklady

UŽITEK

Dlouhodobě stejně dobré nebo lepší výsledky týmů. Energizace účastníků.

Koncept

Jde o strukturovaný koncept, který mapuje klíčové principy managementu. Je určen manažerům na všech úrovních. Účastníci v rámci konceptu vždy pracují se svým konkrétní cílem a svou pracovní realitou. Základem konceptu je:

 1. CO mám v pozici manažera dělat – 6 kroků, které nesmím při naplňování cílů ztratit ze zřetele.
 2. JAK mám tyto kroky naplňovat právě s lidmi, které vedu já.
 3. JAK pracovat s týmem jako celkem a vazbami uvnitř týmu.
 4. JÁ: Jak vytvářet důvěru týmu a manažerskou autoritu

Výstupem každého tréninkového dne je individuální záměr – činnost, kterou chce jednotlivý účastník ve vlastní praxi realizovat.

Den 1 Rukověť manažera

CO mám jako manažer dělat? Aneb šest principů řemesla.

Obsah:

 • Tvorba obrazu budoucího úspěchu, formulace vlastních cílů
 • Práce s vlastní energií v leadershipu
 • Určení zdrojů, kompetencí, plán činností vedoucí k cíli.
 • Přenos cílového obrazu na ostatní/ motivace týmu
 • Stanovení rolí, pravomocí a zodpovědností.
 • Dohody v týmu.
 • Vedení, řízení a hodnocení, dosažení výsledku.
 • Trénink a příklady z praxe.

Nadstandardní pomůcka: Podložka pod myš ve formátu A4, shrnující všechny důležité principy.

Den 2 Mapa pracovních vztahů

JAK to dělat s lidmi, které já mám k dispozici?

Obsah:

 • Mapa pracovních vztahů – manažerských přístupů
 • Kde jsem já. Čím to vedu já.
 • Umístění spolupracovníků do Mapy pracovních vztahů - kde jsou a co ode mě potřebují k maximálnímu výkonu.
 • Jak právě mým lidem zadávat úkoly, jak hodnotit, jak je motivovat, jak řešit obtížné situace.
 • Jak dávat zpětnou vazbu - dobrá praxe
 • Co ode mě očekává prostředí – společnost ve které jsem.

Nadstandardní pomůcka: Interaktivní kniha „Husa v čele aneb od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství“ za 1/2 pultové ceny.

Den 3 Vedení týmu jako celku

JAK to dělat s týmem, který je sestavený z těchto lidí?

Obsah:

 • Jak připravovat prostředí pro tým jako celek.
 • Jak podporovat větší samostatnost a zodpovědnost
 • Jak působit na to, aby se lidé zaměřovali na potřeby týmu nejen na své potřeby.
 • Jak vybírat lidi k rozvoji
 • Soubor otázek pro  motivující vedení lidí.
 • Modelové situace – vedení týmu s využitím znalostí z 1. a 2. dne cyklu.
 • Trénink efektivní zpětné vazby.

Nadstandard dne: sdílení manažerského učení z realizace vybraných akcí a intenzivní zpětná vazba skupiny.

Den 4 Emoční inteligence manažera 

Jak nezničit výkon týmu nedostatkem EQ?

Obsah:

 • Den, který vám ukáže cestu od manažera k leaderovi.
 • Vstoupíte do akce s reálným zadáním.
 • V té akci budete mít svůj manažerský úkol 
 • Pochopíte, že každý tým má svou unikátní dynamiku - které je důležité porozumět.
 • Prohloubíte dovednost zpětné vazby pro zvýšení výkonu v týmu.
 • Test emoční inteligence s výstupy do individuální praxe.

Nadstandard dne: Unikátní prožitková aktivita pro pochopení práce s dynamikou týmu a reflexi osobních manažerských darů.

Došlo mi, že „Pokud má někdo chcípnout z přepracování, manažer musí být až jako poslední“ …, jinak nebude schopen řídit loď do určeného cíle.
Iva Berkrautová, ČSOB Pojišťovna, a.s.

Vypsané termíny

Den 1 – 10.9.2020

Den 2 – 13.10.2020

Den 3 – 12.1.2021

Den 4 – 23.2.2021

Praktické

Místo konání: Praha

Čas konání: 9:00 - 16:30

Přihlášky jsou platné po zaplacení kurzovného

Ceny (Kč bez DPH)

22 000 celý cyklus (4 dny)

6 100 jednotlivé dny

40 % sleva na knihu Husa v čele pro účastníky kurzu

Lektoři

Radka Radha Maňáková

Marek Vozka

Petr Zappe

Víťa Žalud

Cyklus čtyřech setkání mě oslovil svou provázaností, praktickými úkoly, které mi pomohly nasbírané myšlenky a podněty realizovat ve své práci. Pohnul mě z místa, přesvědčil mě trochu zariskovat s vědomím, že to má cenu.
Eva Měřínská, ředitelka Městské knihovny Tábor

Video podpora pro naše kurzy

Chci kurz pro sebe / Chci kurz pro svou firmu

Další termíny vypisujeme podle průběžného zájmu. Napište nám ať o vás víme. 

Interně ve firmách děláme desítky těchto programů ročně. Uděláme ho i pro vás. 

* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Cyklus Manažerské Mistrovství pod vedením Radky Maňákové, Miloše Píchy, Petra Zappe a Pavla Kučery pro mě byl ideálním průvodcem v druhém roce podnikání, kdy jsem naplno začal vést naší mladou firmu. Jednotlivé dny cyklu přesně korespondovaly s tím, co jsem si ve firmě i v hlavě potřeboval urovnat k tomu, aby lidé, které vedu, mohli podávat skvělý výkon. Po prvním setkání jsem si uvědomil, co je ještě třeba udělat, abychom všichni ve firmě zabrali směrem ke společnému cíli, v dalších dvou dnech jsem si ujasnil, jaké přístupy jsou pro mé lidi vhodné a co potřebuji změnit sám u sebe. Čtvrtý den mě překvapil. Emoční inteligence v roli leadera mi ukázala ještě hlubší rozměr předchozích tří dní a pochopil jsem, kde je rozdíl mezi manažerem řemeslníkem a leaderem. S poznatky z cyklu "Manažerské mistrovství" vím, co mám dělat, abych jednoho dne opravdu tím mistrem byl a aby to byla práce, která mě může těšit ve všech směrech.Doporučuji všem, kteří chtějí v managementu investovat energii do užitečných věcí a nemrhat ji na tam, kde to nedává smysl.
Šimon Rákosník, Rubikon PR