Cyklus Manažerské mistrovství

Začínáme 1.6.2023

Cíle Cyklu MM

Dát manažerům strukturovaný vhled do jejich „řemesla“ tak, aby

 • si kvalitně a motivačně stanovili svůj cíl.
 • stanovili konkrétní kroky, které vedou k cíli právě v jejich prostředí.
 • věděli jak dlouhodobě vést a motivovat lidi, které mají ve svém týmu
 • uměli bez stresu řešit každodenní manažerské situace
 • uměli v této roli využít své individuální předpoklady

UŽITEK

Dlouhodobě stejně dobré nebo lepší výsledky týmů. Energizace účastníků.

Koncept

Jde o strukturovaný koncept, který mapuje klíčové principy managementu. Je určen manažerům na všech úrovních. Účastníci v rámci konceptu vždy pracují se svým konkrétní cílem a svou pracovní realitou. Základem konceptu je:

 1. CO mám v pozici manažera dělat – 6 kroků, které nesmím při naplňování cílů ztratit ze zřetele.
 2. JAK mám tyto kroky naplňovat právě s lidmi, které vedu já.
 3. JAK pracovat s týmem jako celkem a vazbami uvnitř týmu.
 4. JAK dělat v týmu jasno a posouvat ho vpřed.

Výstupem každého tréninkového dne je individuální záměr – činnost, kterou chce jednotlivý účastník ve vlastní praxi realizovat.

Došlo mi, že pokud má někdo chcípnout z přepracování, manažer musí být až jako poslední …, jinak nebude schopen řídit loď do určeného cíle.
Iva Berkrautová, ČSOB Pojišťovna, a.s.

Rukověť manažera         

CO mám jako manažer dělat? Aneb šest principů řemesla.

Obsah:

 • Tvorba obrazu budoucího úspěchu, formulace vlastních cílů.
 • Práce s vlastní energií v leadershipu.
 • Určení zdrojů, kompetencí, plán činností vedoucí k cíli.
 • Přenos cílového obrazu na ostatní/ motivace týmu
 • Stanovení rolí, pravomocí a zodpovědností.
 • Dohody v týmu.
 • Vedení, řízení a hodnocení, dosažení výsledku.
 • Trénink a příklady z praxe.

Nadstandardní pomůcka: Podložka pod myš ve formátu A4, shrnující všechny důležité principy.

Mapa pracovních vztahů

JAK to dělat s lidmi, které já mám k dispozici?

Obsah:

 • Mapa pracovních vztahů – manažerských přístupů
 • Kde jsem já. Čím to vedu já.
 • Umístění spolupracovníků do Mapy pracovních vztahů - kde jsou a co ode mě potřebují. k maximálnímu výkonu.
 • Jak právě mým lidem zadávat úkoly, jak hodnotit, jak je motivovat, jak řešit obtížné situace.
 • Jak dávat zpětnou vazbu - dobrá praxe.
 • Co ode mě očekává prostředí – společnost ve které jsem.

Nadstandardní pomůcka: Interaktivní kniha „Husa v čele aneb od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství“ za 1/2 pultové ceny.

Vedení týmu jako celku  

JAK to dělat s týmem, který je sestavený z těchto lidí?

Obsah:

 • Jak připravovat prostředí pro tým jako celek.
 • Jak podporovat větší samostatnost a zodpovědnost.
 • Jak působit na to, aby se lidé zaměřovali na potřeby týmu nejen na své potřeby.
 • Jak vybírat lidi k rozvoji
 • Soubor otázek pro  motivující vedení lidí.
 • Modelové situace – vedení týmu s využitím znalostí z 1. a 2. dne cyklu.
 • Trénink efektivní zpětné vazby.

Nadstandard dne: sdílení manažerského učení z realizace vybraných akcí a intenzivní zpětná vazba skupiny.

Pochopení místa v systému

JAK dělat jasno v odpovědnostech a spolupráci?

Obsah:

 • Den, který vám ukáže cestu od manažera k leaderovi.
 • Vstoupíte do akce s reálným zadáním.
 • V té akci budete mít svůj manažerský úkol.
 • Pochopíte, že každý tým má svou unikátní. dynamiku - které je důležité porozumět.
 • Odnesete si postupy pro vyjasnění rolí a zodpovědností.
 • Ukážeme si, jak dělat jasno ve způsobu spolupráce.
 • Prohloubíte dovednost zpětné vazby pro zvýšení výkonu v týmu.

Nadstandard dne: Unikátní prožitková aktivita propochopení práce s dynamikou týmu a reflexi osobních manažerských darů.

Mám pocit, že kdybych nebyla tady a nedostala bych ty návody, které můžu opravdu rovnou použít, tak bych se na škále od 1 do 10 neposunula na těch 8-9, ale maximálně tak na 6. Byla jsem na sebe přísná a vše z kurzu používala. Jinak by mi takový posun trval nejméně další rok.
Radka Horáková, Co-founder Česko.Digital
Cyklus čtyřech setkání mě oslovil svou provázaností, praktickými úkoly, které mi pomohly nasbírané myšlenky a podněty realizovat ve své práci. Pohnul mě z místa, přesvědčil mě trochu zariskovat s vědomím, že to má cenu.
Eva Měřínská, ředitelka Městské knihovny Tábor

Vypsané termíny

D1 - 1.6. na živo

D2 - 9.6. on-line

D3 - 23.6. on-line 9

D4 - 31.8. on-line

D5 - 22.9. na živo

D6 - 13.10. on-line

D7 - 8.11. na živo

Praktické

Místo konání: Praha / on-line

Čas konání: 9:00 - 16:30

On-line: 9:00 - 12:00

Přihlášky jsou platné po zaplacení kurzovného

Ceny (Kč bez DPH)

24 000 celý cyklus

40 % sleva na knihu Husa v čele pro účastníky kurzu

Lektoři

Radka Radha Maňáková

Petr Zappe

Víťa Žalud

Uvědomil jsem si, jak jsem zahleděný do svého mikrosvěta. Najednou jsem koukal, jak to může vypadat v jiné bublině a jak se i po těch letech v managementu na sobě dá ještě makat.
Petr, účastník
Tenhle kurz mi pomohl strašně moc - dal mi náčiní, které můžu použít. Věci, které jsem dělala intuitivně, můžu začít dělat vědomě.
Jana, účastnice
Pro mě bylo manažerské mistrovství dobré v tom, že jsem si udělal 7 krát čas a věnoval se sám sobě. Obrovským přínosem pro mě bylo sdílení mezi námi a zpětná vazba, kterou jsme dostávali.
David, účastník
Co bych byl předem neřekl, že mi hodně daly “domácí úkoly” mezi setkáními. Donutilo mě to zamyslet se a připravit se a taky poměřovat mou práci s dlouhodobým cílem.
Viktor, účastník

Video podpora pro naše kurzy

Chci kurz pro sebe / Chci kurz pro svou firmu

Další termíny vypisujeme podle průběžného zájmu. Napište nám ať o vás víme. 

Interně ve firmách děláme desítky těchto programů ročně. Uděláme ho i pro vás. 

* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Cyklus Manažerské Mistrovství pod vedením Radky Maňákové, Miloše Píchy, Petra Zappe a Pavla Kučery pro mě byl ideálním průvodcem v druhém roce podnikání, kdy jsem naplno začal vést naší mladou firmu. Jednotlivé dny cyklu přesně korespondovaly s tím, co jsem si ve firmě i v hlavě potřeboval urovnat k tomu, aby lidé, které vedu, mohli podávat skvělý výkon. Po prvním setkání jsem si uvědomil, co je ještě třeba udělat, abychom všichni ve firmě zabrali směrem ke společnému cíli, v dalších dvou dnech jsem si ujasnil, jaké přístupy jsou pro mé lidi vhodné a co potřebuji změnit sám u sebe. Čtvrtý den mě překvapil - ukázal mi ještě hlubší rozměr předchozích tří dní a pochopil jsem, kde je rozdíl mezi manažerem řemeslníkem a leaderem. S poznatky z cyklu "Manažerské mistrovství" vím, co mám dělat, abych jednoho dne opravdu tím mistrem byl a aby to byla práce, která mě může těšit ve všech směrech. Doporučuji všem, kteří chtějí v managementu investovat energii do užitečných věcí a nemrhat ji na tam, kde to nedává smysl.
Šimon Rákosník, Rubikon PR