Cyklus Manažerské mistrovství

Nový termín vypíšeme, hned jak se přihlásí dostatek zájemců. Napiše nám.

Cíle Cyklu MM

Dát manažerům strukturovaný vhled do jejich „řemesla“ tak, aby

 • si kvalitně a motivačně stanovili svůj cíl.
 • stanovili konkrétní kroky, které vedou k cíli právě v jejich prostředí.
 • věděli jak dlouhodobě vést a motivovat lidi, které mají ve svém týmu
 • uměli bez stresu řešit každodenní manažerské situace
 • uměli v této roli využít své individuální předpoklady

UŽITEK

Dlouhodobě stejně dobré nebo lepší výsledky týmů. Energizace účastníků.

Koncept

Jde o strukturovaný koncept, který mapuje klíčové principy managementu. Je určen manažerům na všech úrovních. Účastníci v rámci konceptu vždy pracují se svým konkrétní cílem a svou pracovní realitou. Základem konceptu je:

 1. CO mám v pozici manažera dělat – 6 kroků, které nesmím při naplňování cílů ztratit ze zřetele.
 2. JAK mám tyto kroky naplňovat právě s lidmi, které vedu já.
 3. JAK pracovat s týmem jako celkem a vazbami uvnitř týmu.
 4. JÁ: Jak vytvářet důvěru týmu a manažerskou autoritu

Výstupem každého tréninkového dne je individuální záměr – činnost, kterou chce jednotlivý účastník ve vlastní praxi realizovat.

Den 1 Rukověť manažera

CO mám jako manažer dělat? Aneb šest principů řemesla.

Obsah:

 • Tvorba obrazu budoucího úspěchu, formulace vlastních cílů
 • Práce s vlastní energií v leadershipu
 • Určení zdrojů, kompetencí, plán činností vedoucí k cíli.
 • Přenos cílového obrazu na ostatní/ motivace týmu
 • Stanovení rolí, pravomocí a zodpovědností.
 • Dohody v týmu.
 • Vedení, řízení a hodnocení, dosažení výsledku.
 • Trénink a příklady z praxe.

Nadstandardní pomůcka: Podložka pod myš ve formátu A4, shrnující všechny důležité principy.

Den 2 Mapa pracovních vztahů

JAK to dělat s lidmi, které já mám k dispozici?

Obsah:

 • Mapa pracovních vztahů – manažerských přístupů
 • Kde jsem já. Čím to vedu já.
 • Umístění spolupracovníků do Mapy pracovních vztahů - kde jsou a co ode mě potřebují k maximálnímu výkonu.
 • Jak právě mým lidem zadávat úkoly, jak hodnotit, jak je motivovat, jak řešit obtížné situace.
 • Jak dávat zpětnou vazbu - dobrá praxe
 • Co ode mě očekává prostředí – společnost ve které jsem.

Nadstandardní pomůcka: Interaktivní kniha „Husa v čele aneb od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství“ za 1/2 pultové ceny.

Den 3 Vedení týmu jako celku

JAK to dělat s týmem, který je sestavený z těchto lidí?

Obsah:

 • Jak připravovat prostředí pro tým jako celek.
 • Jak podporovat větší samostatnost a zodpovědnost
 • Jak působit na to, aby se lidé zaměřovali na potřeby týmu nejen na své potřeby.
 • Jak vybírat lidi k rozvoji
 • Soubor otázek pro  motivující vedení lidí.
 • Modelové situace – vedení týmu s využitím znalostí z 1. a 2. dne cyklu.
 • Trénink efektivní zpětné vazby.

Nadstandard dne: sdílení manažerského učení z realizace vybraných akcí a intenzivní zpětná vazba skupiny.

Den 4 Emoční inteligence manažera 

Jak nezničit výkon týmu nedostatkem EQ?

Obsah:

 • Den, který vám ukáže cestu od manažera k leaderovi.
 • Vstoupíte do akce s reálným zadáním.
 • V té akci budete mít svůj manažerský úkol 
 • Pochopíte, že každý tým má svou unikátní dynamiku - které je důležité porozumět.
 • Prohloubíte dovednost zpětné vazby pro zvýšení výkonu v týmu.
 • Test emoční inteligence s výstupy do individuální praxe.

Nadstandard dne: Unikátní prožitková aktivita pro pochopení práce s dynamikou týmu a reflexi osobních manažerských darů.

Došlo mi, že „Pokud má někdo chcípnout z přepracování, manažer musí být až jako poslední“ …, jinak nebude schopen řídit loď do určeného cíle.
Iva Berkrautová, ČSOB Pojišťovna, a.s.

Vypsané termíny

Nové termíny budou teprve vypsány.

Termíny pro potvrzené účasníky běžícího cyklu: 10.9.2020, 13.10.2020, 12.1.2021, 23.2.2021

Praktické

Místo konání: Praha

Čas konání: 9:00 - 16:30

Přihlášky jsou platné po zaplacení kurzovného

Ceny (Kč bez DPH)

22 000 celý cyklus (4 dny)

6 100 jednotlivé dny

40 % sleva na knihu Husa v čele pro účastníky kurzu

Lektoři

Radka Radha Maňáková

Marek Vozka

Petr Zappe

Víťa Žalud

Cyklus čtyřech setkání mě oslovil svou provázaností, praktickými úkoly, které mi pomohly nasbírané myšlenky a podněty realizovat ve své práci. Pohnul mě z místa, přesvědčil mě trochu zariskovat s vědomím, že to má cenu.
Eva Měřínská, ředitelka Městské knihovny Tábor

Video podpora pro naše kurzy

Chci kurz pro sebe / Chci kurz pro svou firmu

Další termíny vypisujeme podle průběžného zájmu. Napište nám ať o vás víme. 

Interně ve firmách děláme desítky těchto programů ročně. Uděláme ho i pro vás. 

* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Cyklus Manažerské Mistrovství pod vedením Radky Maňákové, Miloše Píchy, Petra Zappe a Pavla Kučery pro mě byl ideálním průvodcem v druhém roce podnikání, kdy jsem naplno začal vést naší mladou firmu. Jednotlivé dny cyklu přesně korespondovaly s tím, co jsem si ve firmě i v hlavě potřeboval urovnat k tomu, aby lidé, které vedu, mohli podávat skvělý výkon. Po prvním setkání jsem si uvědomil, co je ještě třeba udělat, abychom všichni ve firmě zabrali směrem ke společnému cíli, v dalších dvou dnech jsem si ujasnil, jaké přístupy jsou pro mé lidi vhodné a co potřebuji změnit sám u sebe. Čtvrtý den mě překvapil. Emoční inteligence v roli leadera mi ukázala ještě hlubší rozměr předchozích tří dní a pochopil jsem, kde je rozdíl mezi manažerem řemeslníkem a leaderem. S poznatky z cyklu "Manažerské mistrovství" vím, co mám dělat, abych jednoho dne opravdu tím mistrem byl a aby to byla práce, která mě může těšit ve všech směrech. Doporučuji všem, kteří chtějí v managementu investovat energii do užitečných věcí a nemrhat ji na tam, kde to nedává smysl.
Šimon Rákosník, Rubikon PR