Štěstí v managementu: #3 Sdílejte své sny a cíle

Proč se vyplatí mít ty správné cíle?

Pracovala jsem v různých korporacích a mnohokrát jsem s manažery i zaměstnanci mluvila o tom, že jim nejsou jasné cíle společnosti a její strategie. Nevěděli, kam firma míří a jakou roli v tom hrají oni. Nechápali, proč se určitým projektům věnuje tolik energie a často měli pocit, že vedlejší tým pracuje na úplně protikladných cílech. Byli frustrovaní, chyběla jim energie a mnohdy neviděli ve své práci smysl. Jasné směřování a dobře formulované cíle je horké téma managementu. 

Náš pocit štěstí jde ruku v ruce s tím, jak přemýšlíme o věcech, které jsou pro nás důležité, a realizujeme je. Řada výzkumů dokázala, že realizace našich cílů je zdrojem zájmu a zaujetí. Při naplňování našich cílů se dostavuje pocit uspokojení, což má dále vliv na naši sebedůvěru a víru v naše schopnosti při řešení nových úkolů. Zdá se také, že nejúspěšnější v dosahování cílů jsme, pokud si je sami nastavíme nebo se podílíme na jejich formulaci.

Jak to udělat?

Vyprávějte příběhy, vtáhněte lidi do děje a ukažte jim, na co se mohou těšit. Jeden z mých bývalých šéfů, obchodník tělem i duší, měl výjimečný talent, jak prezentovat strategii společnosti. Obvykle si vystačil s jednoduchými obrázky a dobře propracovaným příběhem. Naše společnost pořádala dvakrát do roka setkání všech zaměstnanců, kde se prezentovaly výsledky, budoucí projekty a oceňovali nejlepší zaměstnanci. Náš CEO si pokaždé připravil příběh, na kterém nám ilustroval, kam jako firma míříme a jak do toho přispívá každý z nás. Dodnes si pamatuju vyprávění o bohatých kupcích z benátské republiky, kteří budou nejen dobře pečovat o své město, ale také objevovat nové kontinenty a vylepšovat plavidla a dosáhnout skvělých obchodních úspěchů díky prodeji exotického zboží. 

Zkuste to taky! 

Cíle představují způsob, jakým můžeme přetvořit naše hodnoty a sny v realitu. Sdílejte sny a inspirace se svým týmem. Vyprávějte si o tom, jaké máte pracovní či osobní sny, proč jsou pro vás důležité a jak je chcete naplnit. Tipy jak na to dostanete ve třetím mailu Proměny managementu, pokud jste už přidali.

Jitka Ulmerová

Proměna managementu

Jestli jste se ještě nepřihlásili, tak Proměna managementu začíná hned teď... a je zcela zdarma

Stačí se přihlásit a v příštích 3 měsících vám pošleme:

  • myšlenky řečníků konference Management v Čechách 2020,  
  • cvičení, které jiným manažerům pomohly vystoupit z návyků, které už jim neslouží,  
  • cvičení pro rozvoj a vašeho pocitu štěstí v práci 
  • tipy na další inspirativní akce. 

A budeme rádi, když budete sdílet vaše vhledy, nápady a otázky.