Štěstí v managementu: #3 Sdílejte své sny a cíle

Proč se vyplatí mít ty správné cíle?

Pracovala jsem v různých korporacích a mnohokrát jsem s manažery i zaměstnanci mluvila o tom, že jim nejsou jasné cíle společnosti a její strategie. Nevěděli, kam firma míří a jakou roli v tom hrají oni. Nechápali, proč se určitým projektům věnuje tolik energie a často měli pocit, že vedlejší tým pracuje na úplně protikladných cílech. Byli frustrovaní, chyběla jim energie a mnohdy neviděli ve své práci smysl. Jasné směřování a dobře formulované cíle je horké téma managementu. 

Náš pocit štěstí jde ruku v ruce s tím, jak přemýšlíme o věcech, které jsou pro nás důležité, a realizujeme je. Řada výzkumů dokázala, že realizace našich cílů je zdrojem zájmu a zaujetí. Při naplňování našich cílů se dostavuje pocit uspokojení, což má dále vliv na naši sebedůvěru a víru v naše schopnosti při řešení nových úkolů. Zdá se také, že nejúspěšnější v dosahování cílů jsme, pokud si je sami nastavíme nebo se podílíme na jejich formulaci.

Jak to udělat?

Vyprávějte příběhy, vtáhněte lidi do děje a ukažte jim, na co se mohou těšit. Jeden z mých bývalých šéfů, obchodník tělem i duší, měl výjimečný talent, jak prezentovat strategii společnosti. Obvykle si vystačil s jednoduchými obrázky a dobře propracovaným příběhem. Naše společnost pořádala dvakrát do roka setkání všech zaměstnanců, kde se prezentovaly výsledky, budoucí projekty a oceňovali nejlepší zaměstnanci. Náš CEO si pokaždé připravil příběh, na kterém nám ilustroval, kam jako firma míříme a jak do toho přispívá každý z nás. Dodnes si pamatuju vyprávění o bohatých kupcích z benátské republiky, kteří budou nejen dobře pečovat o své město, ale také objevovat nové kontinenty a vylepšovat plavidla a dosáhnout skvělých obchodních úspěchů díky prodeji exotického zboží. 

Zkuste to taky! 

Cíle představují způsob, jakým můžeme přetvořit naše hodnoty a sny v realitu. Sdílejte sny a inspirace se svým týmem. Vyprávějte si o tom, jaké máte pracovní či osobní sny, proč jsou pro vás důležité a jak je chcete naplnit. Vtáhněte lidi do děje a ukažte jim, na co se mohou těšit. Pár tipů, jak na to:

  • Zařaďte na program pravidelné porady okénko „moje pracovní sny a vize“
  • Zhmotněte cíle vašeho týmu třeba do koláže nebo obrázku a vystavte si ho v kanceláři.
  • Odvážnější se mohou pokusit sehrát krátkou divadelní etudu na téma Sny o cílech pracovních.

Jitka Ulmerová

Aktuální výzkum

Stáhněte si výzkum v PDF a přihlašte se k odběru další inspirace. Získáte:

  • 6 článků rozpracovávajících témata výzkumu,
  • praktické techniky a tipy,
  • videa skvělých byznysmenů a spíkrů.