Rovnováha ve vztahu i ve mně (ženský a mužský princip)

Měli jsme tu čest vystoupit na setkání Exchange 4 You, které spojuje lidi napříč desítkami firem v České republice. Záznam vystoupení najdete na SlidesLive.

Pořádá Minerva 21, která je společenským hnutím zodpovědných žen a mužů. Mottem je: Sdílíme své zkušenosti, podporujeme se a máme vliv ve společnosti.


TIP:

O tom, jak přispívá ženský a mužský princip ke štěstí v práci, v článku Mé šťastné, genderově nekorektní, já


Kurzy s tématem ženského a mužské principu v práci

Ženský a mužský princip v práci - Co může přinést ženský princip a co nemá ztratit mužský, aby vyše firma uspěla?

Ženský princip v leadershipu - Strategie chytré firmy, jak využít dary, na které často zapomínáme.