Z manažera lídrem snadno a rychle

Možná je to spíš jednoduché než snadné. Ale podle našeho pokračujícího průzkumu mezi českými manažery je několik věcí, které jednoduše odlišují lídra od manažera. Na rozdíly vnímání mezi manažerem a lídrem jsme se ptali už v předchozím roce. A i v aktuálním průzkumu někteří odpovídají, že „je to jasné z každé učebnice: manažer řídí, leader vede.“

Nevím, jestli je to v každé učebnici, ale spíše nelichotivý popis toho, co je manažer by se z odpovědí dal poskládat takto:

Manažer: Je to slovo, pozice, funkce. Může jím být každý, má formální autoritu. Řídí podřízené zaměstnance. Řeší exekutivu či operativu. Ovládá systém, je spíše technický a obrací se k minulosti. Koordinuje, organizuje, kontroluje. Zadává práci stylem „Jak“, a hodnotí „dobře/špatně“. Jeho hlavním úkolem je dosažení cíle. Nemusí nutně cítit cíl jako svůj vlastní, stejně tak mu nemusí jít o ty lidi, kteří jsou v systému. Bere to prostě méně osobně, nevnáší tolik ze sebe a také tolik neinovuje.

Pozitivnější odpovědi vypadají takhle: Umí věci dobře zorganizovat, najít dobré a kvalitní řešení, snaží se to dělat správně.

Převažující tón odpovědí v jedné větě: Má robotickou schopnost řídit.


TIP:

Jak vnímají rozdíl mezi manažerem a lídrem HRisti a sami manažeři? Podívejte se na odpovědi z předchozího průzkumu:  Manažer, lídr, šéf nebo náčelník?


Naopak většina pozitivních rysů člověka, který dobře vede lidi, je připisována lídrovi. Pojďme se tedy podívat na 4 tipy, které vás z manažera přemění na lídra. Kromě toho, že lídr umí ty manažerské věci, jsou to podle našich respondentů následující věci.

1. Ukazujte, jaké to bude v budoucnosti

Jako lídr musíte dohlédnout dál než ostatní. Čeká se, že budete vědět, čeho chcete dosáhnout v dlouhodobém horizontu, že vidíte přesah za blízkými cíli. Očekává se tedy od vás, že na rozdíl od manažera je vaše těžiště v budoucnosti.

Důležitá je nejen vize samotná, ale i schopnost přirozeně o její smysluplnosti přesvědčit tým kolem sebe. Lídrem se stanete ve chvíli, kdy se vám předáním vaší vize podaří přenést vaši vnitřní energii na vaše lidi.

Kromě toho, že má lídr jasnou vizi a umí ji předat, za ní umí sám jít a na té cestě dělá správná rozhodnutí. Jeho cesta je dlouhodobě konzistentní.

2. Pečujte o mezilidské vztahy ve vašem systému

Leader je člověk, který opravdu dokáže vést lidi a motivovat. Víc než výše definovaný manažer se obrací k lidem. Hledá lepší lidi, než je on sám. Dokáže s nimi opravdu pracovat, což se prý stále podceňuje. Zajímá se o ně, pečuje o jejich osobní růst a předává jim své zkušenosti.

3. Dejte lidem prostor a nechte je dělat chyby

Nechte lidem svobodu, dejte jim prostor a rámec pro jejich práci. Vysvětlete jim „proč“ a nechte je najít si „jak“. Lídr se podílí na dění, inspiruje a hodnotí stylem „Jak to můžeme dále vylepšit“. Leader s velkým L odstraňuje trestání a kontrolu a dává důvěru a prostor pro vlastní rozhodnutí.

4. Buďte přirození, autentičtí, prostě opravdu sami sebou

I v aktuálním průzkumu se objevuje názor, že leadership je vrozený nebo potřebujete vrozené předpoklady jménem charizma. Už dříve jsme ale psali, že nic takového jako charizma se psychologům nepodařilo objevit. To co se u lídra objevit dá, je schopnost navázat vztah s odpovídající skupinou lidí, srozumitelně pojmenovat přitažlivou vizi a vůli za touto vizí jít.

Jinými slovy, potřebujete naplnit předchozí tři body. A pak najít způsob, jak vést lidi svým vlastním a originálním způsobem, při kterém budete sami sebou. Nepotřebujete tedy podle mě mít „cosi“ vrozeného, ale dělat to, co děláte, autenticky.

Nesedí vám to?

Pak byste se asi ztotožnili s těmi, kteří nám řekli: Pro mě jsou to dvě slova, představují podobnou věc. Nevidím, že je někdo manažer nebo leader, tohle klasické rozlišení. … Manažer by pro mě měl být leader, ideálně by se ta dvě slova měla spojit.

Ve skutečnosti není to, co je připisováno manažerovi, horší, něž to co je oslavováno u lídra. Opravdu dobrý manažer/lídr umí manažerské řemeslo, díky, kterému zvládne operativu, systém a dosahování cílů. A k tomu umí udržet v pozornosti své i svých lidí budoucnost, ke které mají společně dojít. Pečuje o lidské vztahy tím, že jim dává svou pozornost. Dává prostor tam, kde to dává smysl. A hlavně je co nejvíce sám sebou.