Zpětná vazba není klišé

Jak říkat věci, které nás štvou anebo těší?

Webinář

proběhl 4. 3. 2021 od 14:00

DÁM TI ZPĚTNOU, POJĎ!

První, co lidi při slovech zpětná vazba napadá je, že dostanou vynadáno. Nebo, že někomu musí vynadat tak, aby to nevypdalo, jako vynadání. Se zpětnou vazbou jsou často spojovány negativní pocity.

Nic není vzdálenější pravdě. Kvalitní zpětná vazba vůbec nemá být nástrojem pro trestání nebo ponižování. Kvalitní a opravdu efektivní zpětná vazba pomáhá, léčí a uzdravuje. Do zpětné vazby patří i chválení a říkání věcí, které nám připadají zcela samozřejmé.

 Zpětná vazba je partnerský dialog. Když dávám zpětnou vazbu, předávám důležité informace. Aby to fungovalo dobře, je třeba vytvořit atmosféru důvěry a spolupráce.

Zpětná vazba buduje vztahy 

Vytvoření dobrých vztahů mezi lidmi je základem úspěchu v práci, doma nebo třeba při spolupráci s řemeslníky. Pracovat na vztazích s ostatními lidmi se vypláci krátkodobě a především dlouhodobě.

Photo by Etienne Boulanger on Unsplash

Co se z webináři dozvíte?

co je a co není zpětná vazba

proč dávat zpětnou vazbu

kdy dávat zpětnou vazbu

jak se na zpětnou vazbu připravit

jak zpětnou vazbu přijímat

Po tomhle webináři vám bude jasné, že zpětná vazba je léčivý dárek.

Chci shlédnout záznam webináře

dejte nám na sebe mail a my Vám záznam webináře pošleme

Co o akcích TeamTestu říkají účastníci?

Výběr z toho, co říkají účastníci našich webinářů a kurzů?

"Webináře Manažerské Aha! momenty jsou pro mne přínosné. Oceňuji na nich výběr konkrétních témat, informace z praxe, přehlednost a shrnutí principů k danému tématu, Dává mi to celkový přehled a vždy se dovím i něco nového, nějaký Aha! moment.“

Zdeněk Jiráček, ředitel
DATRON a.s.

"Webinář mi otevřel první dveře na cestě k lepšímu leadershipu. Ano, byl to jen základ a přede mnou je spousta dalších dveří k otevření, ale i tak - díky za něj.“

Petr Kurtin, státní rada BOZP
Oblastní inspektorát práce

"Rád bych Vám ještě jednou poděkoval za skvělý AGILNÍ workshop! Byl praktický, interaktivní, plný poznání a osobních aha momentů, kdy si lidé přicházeli na věci, které by jim žádná kniha ani celodenní teoretická školení nedala."

Karel Hlavinka, Head of ICT Infrastructure Services Department at ČEPS, a.s.