Webinář - Hodnotící rozhovory

Záznam webináře

Hodnotící rozhovory, které fungují

Lidem, se kterými spolupracujete občas potřebujete říct, jak se vám spolu daří. Co na jejich práci je přínosné a vede to k potřebným výsledkům. Někdy taky potřebujete říct, co nefunguje dobře a že výsledků jste nedosáhli a proč. K tomu slouží kromě mnoha dalších možností hodnotící rohovory. A o vedení hodnotících rozhovor je tento webinář.

Rozvíjejte svoje lidi pravdou o jejich práci

V TeamTestu si uvědomujeme, že hodnotící rozhovory jsou klíčovým nástrojem pro rozvoj a motivaci zaměstnanců. Cílem tohtoto hodinového webináře je ukázat vám základní principy efektivních hodnotících rozhovorů a nastavování cílů. Tento webinář vám poskytne přehled o praktikách a přístupech, které můžete ihned začít aplikovat ve vaší práci.

Dávají vám i vašim lidem hodnotící rozhovory smysl?

Doba se mění, pravidlené roční nebo pololetní hodnotící rozhovory zůstávají.
Setkáváme se poměrně často s otázkami na smysluplnost hodnotících rozhovorů. Tak jsme se na ně podívali blíže a nachystali k nim webinář.

Co si odnesete?

Webinář vám nabídne odpovědi na tyto otázky:

 • Smysluplnost hodnocení
 • Co jde hodnotit a co ne
 • Jak se připravit
 • Jak nachystat prostředí
 • Jak říkat težké věci
 • A co potom

Kdy: proběhl 18. 1. 2024
Kde: Online

Je hodnocení přežitek?

Není. Hodnotící rozhovory se dají přizpůsobit současným potřebám a trendům. Klíčové zůstává umění rozhovor dobře připravit a vést.

Není lepší s lidmi mluvit průběžně?

Určitě. Průběžná komunikace je základ. Přesto je občas třeba vzít výkon pod lupu s nadhledem. Popovídat si o delším období zpětně a udělat si jasno v očekávání a jeho naplňování.

Jsou hodnotící rozhovory formalita?

Mohou být, ale nemusí. Správně vedený rozhovor je cenným nástrojem pro rozvoj a motivaci. 

Vytváří hodnocení stres a úzkost?

Špatně vedený nebo nepřirpavený rozhovor stres vytváří. Pokud je hodnotící rozhovor jediným kontaktem o práci za delší dobu, zdrojem stresu určitě je. Dobře vedený a připravený rozhovor stres a úzkost naopak eliminuje.

Je hodnocení opravdu spravedlivé?

Aby to k něčemu bylo, tak to být spravedlivé musí. Pokud mají podřízení obavy z nespravedlnosti, tak samotný hodnotící rozhovor už nic nezachrání. Spravedlivé hodnocení je založeno na dlouhdobém sběru a vyhodncení faktů vztažených k předem dohodnutým kritériím. Pokud tohle dodržíme, o spravedlnost není třeba se obávat. 

Jak se připravit na skvělý hodnotící rozhovor?

Příprava na hodnotící rozhovor je klíčová pro jeho úspěch. Tady je pět hlavních bodů, které je dobré neopemenout.

 • Smyslem je práce na budoucnosti na základě dat z minulosti
 • Stanovení cílů a očekávání (to už byste měli mít hotové z loňska)
 • Sběr a analýza dat
 • Nachystejte sebe - mějte co říct a buďte připravení opravdu slyšet cokoliv, co zazní
 • Je to rozhovor ne monolog, dopřejte si na to čas.

Budeme o tom mluvit na webináři

V průběhu hodinového webináře se podíváme na důvody, proč hodnotící rozhovory stále dávají smysl a jak je udělat takové, aby byly užitečné pro hodnoceného, hodnotitele a pro firmu, ve které oba pracují.

Máte to u vás ve firmě jinak?

Víme, že každá organizace a tým má své specifické potřeby a výzvy. Proto tento webinář slouží také jako úvod do naší hlubší, na míru šité nabídky školení, která se zaměřuje přímo na vaše konkrétní potřeby v oblasti hodnotících rozhovorů a nastavování cílů. Přidejte se k nám a získejte představu o tom, jak můžeme společně pracovat na rozvoji vašich manažerských dovedností a posílení vašeho týmu. Nebo nám rovnou napište.


Webinář: Hodnotící rozhovory, které fungují

Co je obsahem?

 • Smysluplnost hodnotících rozhovorů
 • Co můžu hodnotit a co ne
 • Jak se dobře připravit
 • Jak nachystat atmosféru
 • Jak říkat těžké věci

A mnoho odpovědí na vaše otázky po skončení webináře

Průvodce webinářem

Víťa Žalud

v TeamTestu se věnuje změnám uvnitř týmů nebo celých firem.
Je milovníkem tématu zpětné vazby a skvělého hodnocení, které opravdu rozvíjí.
 

Kdy a kde

Webinář už proběhl. Můžete si ho pustit ze záznamu zde