Systemické pochopení pro manažery

Manažerské mistrovství 3

...když se vám situace v týmu/firmě opakují a vy nevíte, jak je řešit...  a když chcete zlepšit schopnost rozhodovat 


Co je systemické pochopení

Systemický přístup  poskytuje manažerovi/ce rámec pro porozumění vztahům a interakcím mezi lidmi, organizacemi a prostředím, ve kterém působí. Ať už je to prostředí charakterizováno čímkoli.  Systemické pochopení totiž učí vidět svět  souvislostech a chápat, jaké jsou vztahy a interakce mezi jednotlivými prvky v systému - což jsou nejen lidé v týmech, ale také oddělení firmy mezi sebou, interakce s dodavateli a odběrateli etc. 

Systémové pochopení je zároveň  tréninkem pro rozvoj schopnosti intuitivního rozhodování. 

V dnešním světě je systemické pochopení nezbytnou dovedností pro všechny, kteří vedou druhé - tedy nějaký celek.  Když říkáme "v dnešním světě", myslíme tím, že manažer musí do své práce zahrnout rychle se měnící technologie, trh a rozvinout myšlení, které zahrnuje práci s nejasností a nahodilostmi. 

Díky takové znalosti mohou manažeři lépe předvídat,  reagovat na změny a zároveň nedělat chyby z nedostatku znalostí základních principů dynamiky lidských skupin.   Systemické pochopení  pomáhá manažerům rozpoznat hluboké příčiny problémů, ne jen řešit symptomy, a najít vhodné řešení.

Za otce systemiky je považován německý psycholog a terapeut Bert Hellinger, na jehož práci navazují současní autoři a lektoři zejména v Holandském institutu Berta Hellingera.   Vynikajícím autorem v této oblasti je také Peter Senge, autor knihy "Pátá disciplína: Umění a praxe učící se organizace".

Celkově lze říci, že systemické pochopení je jedinečnou dovedností, která umožňuje manažerům vést organizace v komplexním a dynamickém prostředí současnosti.

Webinář: Systemické pochopení pro manažery 

Jsou 3 typy situací, které v managementu a leadershipu řešíme.

1) Situace, kdy zjistím příčinu, zvolím postup a vyřeším to. A ono to zabere.

2) Situace, které se ve firmě nebo týmu vracejí a přesto, že už jsme zkusili zpětnou vazbu, facilitaci, intervenci nevede to ke změně.

3) Situace, které se ve firmě opakují z podstaty věci (nábor, zaučování, povyšování, odchody, průchod změnou)

Pro ten druhý typ a třetí typ je vysoce užitečné, pokud má manažer představu o základních principech vnitřní dynamiky systémů (týmů), protože mu to umožní situace začít řešit v kontextu celého systému. Ve třetím typu situací mu to umožní nedělat v opakujících se úkonech základní chyby, které vedou k problémům uvnitř firmy, což je téměř pravidlo, protože principy dobré dynamiky v týmu se málokdo ve spojení s těmito "opakujícími firemními rituály" zabývá. 

Na webináři se dozvíte

 • Kdy se systemický přístup hodí uplatnit a kdy ne

 • Uvidíte, co vám systemický přístup ve vaší praxi může přinést  - na příkladu
 • Naučíte se používat základní systemické otázky a obohatíte  tak svůj leadership o důležitou dovednost
 • Uvidíte, co způsobují rozdílné manažerské přístupy (a kdy se hodí) "pomáhám a řeším" a "jsem tady"

Kdy, kde a jak?

 • webinář proběhl 24. 5. 2023

  záznam celého webináře vám rádi pošleme

Chci se zúčastnit webináře

Trénink: Systemické pochopení pro manažery

Hybridní kurz, ve kterém se naučíte vidět systemické principy fungování lidí, týmů a organizací a budete toto pochopení umět uplatnit ve své praxi i soukromém životě. Rozvinete návyk vnímat sebe a druhé v širších souvislostech a získáte tak nový pohled na práci s klíčovými fakty ve vašem týmu.

Témata kurzu jsou:

 • Překážky, které nás zaslepují a vrhají nás do opakovaných situací

 • Symptomy traumatických reakcí v organizaci aneb "proč mám pořád na lidi takovou smůlu"
 • Systemický pohled - jak se dívat, abych viděl/a souvislosti a tedy i řešení 
 • Mechanismy přežití přítomné v každém týmu a jak je využít pro vynikající výsledek
 • Mechanismy pokračující evoluce týmu - míříte na to, aby vaši lidé byli více zodpovědní? Nebo přímo na "sebeřídící tým"?
 • Principy výměny, pořádku, příslušnosti, celistvosti a konečnosti a co to prakticky znamená pro přežití týmu,jeho vývoj a výkon
 • Jak zaujmout "své místo". Místo lídra a všechna ostatní místa
 • Postoj lídra a jak ho praktikovat, aby výsledek byl.
 • Systemické otázky, které potřebuje úspěšný lídr znát.

První cyklus v ČR

Termíny připravujeme

Cena: 19 800 bez DPH

Přihlášení na trénink