Sebepoznání v roli lídra

Cíl

  • Uvědomit si svoje zdroje/silné stránky a aktuální hranice vlastní komfortní zóny
  • Prožít sebereflexi v různých situacích – uvidět sebe v životě i ve skupině
  • Pochopit a vyzkoušet si význam zpětné vazby pro utváření vztahů
  • Naučit se celé toto pochopení užívat pro sebeutváření a odemknutí vlastního potenciálu
  • Vidět své směřování v organizaci

Rozsah 3 dny

Obsah

Program je postaven tak, aby v něm účastníci měli osobní prožitky a díky nim vhledy do vlastního života z nečekaných úhlů.

V průběhu kurzu pracujeme s „mapou života“, týmovými problem-solving aktivitami, součástí jsou také koučovací a konstelační techniky. Kombinace těchto technik je zvolená tak, aby byly účastníkům přinášela nová uvědomění a odpovědi na otázky, které účastníci v průběhu programu sami pokládají. (scénář není dogmatický, vždy reaguje na otázky a silná témata účastníků) Integrální součástí programu je sdílení a zpětná vazba v každém bloku.

Tato mozaika umožňuje chápat své jednání i jednání druhých v soukromém i pracovním životě. Tím, že se toto jednání stane vědomým, zvětšují účastníci kurzu svůj vliv na to, jak jejich interakce s druhými budou v budoucnu probíhat. Jednotlivé prvky se spojí v jednu mapu pochopení na závěr třetího dne.