Obraz budoucího úspěchu a jak ho vytvořit

Schopnost vytvářet pro svůj tým budoucnost je pro manažera naprosto zásadní. Manažeři často umí velmi dobře řešit operativu. A i jejich lidé od nich očekávají rozhodování, řešení problémů a situací. A také často chtějí slyšet „co“ mají teď dělat. Tyto věci manažera šlechtí. Ale pouze za předpokladu, že se sám v množství operativních úkolů neztratí. Tedy, že udrží nadhled. A ten udrží pouze v případě, že má naprosto jasno, kam s celým týmem směřuje a jak vypadá jejich společný úspěch.

Naplánujte si úspěch svůj i svého týmu

Dávat lidem řešení by měl manažer až v druhém plánu. Tedy až potom, co si odpoví na otázku: Co chci způsobit? Nebo také: Jak tímto rozhodnutím nebo akcí přispěju k budoucímu úspěchu? Odpověď na tyto otázky teprve dodává jakémukoliv manažerskému rozhodování smysl. A když je každé manažerské rozhodnutí srozumitelné, protože směřuje k definovanému úspěchu v budoucnosti, tak je možné lidi více vtáhnout. Mohou sami začít lépe uvažovat o tom, co se po nich chce, co je užitečné dělat, a kdy je (nebo není) potřeba jít za šéfem.

Každý manažer by tedy měl být schopen pracovat se svým Obrazem budoucího úspěchu. Ten je výsledkem úvahy o tom, A) kde jsme teď a B) kam se chceme dostat. Mezi bodem A a B je teprve ten pravý prostor pro oblíbenou manažerskou činnost – plánování konkrétních kroků, rozhodování, přidělování úkolů apod.

Obraz budoucího úspěchu je konkrétní, detailní, v kontextu a jazyce ukotvený popis toho, jak bude vaše realita vypadat ve chvíli, kdy se v čase dostanete do bodu B. Tedy do místa, kde vy a ideálně i vaši lidé chcete být. Zavřete si oči a přeneste se do bodu B ve vámi zvoleném datumu – např. 31.12.20XX. A popište nejlépe v přítomné čase, jak to tady vypadá, co jste v posledním roce dosáhli, jak se vy a vaši lidé cítíte, co jste se už naučili…

A v této chvíli tvorby Obrazu budoucího úspěchu si zakažte říkat, co všechno je potřeba udělat, všechny plány a definování kroků. Popisujete výsledný stav, ke kterému chcete dojít. Teprve až popíšete žádoucí budoucnost, přijde čas vymýšlet, jaké činnosti máte udělat. Do té doby to nemá smysl. Možná byste totiž vymysleli i činnosti, které nevedou do vaší vysněné budoucnosti. Nebo alespoň nebyly ty nejužitečnější  a nejpodstatnější.

Obraz, který nejdříve pro sebe a pak pro své lidi vytvoříte, musí být uchopitelný  a dostatečně představitelný. Nestačí tedy jen obecná slova, případně finanční číslo. Mozek funguje v obrazech. Dokud si nedokáže slova převést do konkrétního obrazu, tak se za ním nemůže chtít vydat. Musíte svůj obraz vidět před očima v živých barvách, skoro jako byste si na něj mohli sáhnout. A pak ještě budete muset najít správná slova, nebo lépe obrazy, kterým budou rozumět vaši lidé.

Jak vytvořit obraz budoucího úspěchu

Udělejte si klid na práci – tedy místo v kalendáři i v realitě, kde vás nebude nikdo rušit

 • Připravte si tužku a papír. (Ještě lépe nějaké pastelky či fixy, protože vizualizace tady hodně pomáhá.) nebo jakýkoliv elektronický způsob záznamu, který vám vyhovuje.
 • Obraz tvořte postupně ve čtyřech oblastech: čísla, vnější vztahy, tým a já (více v prezentaci).
 • Pro každou ze čtyř oblastí si odpovězte na následující otázky
  • Čeho chci dosáhnout v daném časovém horizontu (0,5, 1, 2 roky)? Jak to vypadá, když se přenesu v čase do budoucnosti?

  • Co tyto věci přinesou? Dokážu jednoznačně říct, co je na tom dobrého?

  • Jak poznám, že tam jsem? Na čem změřím, že jsme tam, kde jsme chtěli být?

 • Takto vzniklý obraz si přečtěte (nebo prohlédněte) s odstupem. Doplňte a vylepšete třeba druhý den.

 • Proberte ho s někým, komu důvěřujete, abyste věděli, jestli je srozumitelný i někomu jinému.

 • Proberte ho se svým šéfem, abyste šli v souladu s jeho obrazem a lépe se mohli podporovat.

 • Vymyslete způsob, jak ho co nejlépe představit vašim lidem.

S vytvořením vašeho obrazu vám rádi pomůžeme

Dobře vytvořit obraz budoucího úspěchu vyžaduje trochu cviku. Sami to moc dobře víme. Mockrát jsme si svoje obrazy vytvářeli a mockrát jsme pomohli dalším manažerům v tom, aby si svůj obraz vytvořili. Na těchto zkušenostech a znalostech můžete stavět i Vy.

Chci konzultaci k obrazu budoucího úspěchu