Jak zvládnout karanténu v pohodě

Co s naší psychikou udělá delší pobyt v izolaci? Při simulovaných letech na Mars zkoumali vědci stavy lidské psychiky a z těchto výzkumů pak plynou některá doporučení, jak v malém počtu lidí zvládnout dlouhodobý pobyt v uzavřeném prosotru. Podobnost s karanténou se tak přímo nabízí.

1. Je úplně v pořádku nemít se pořád fajn. Je úplně NORMÁLNÍ prožívat strach, návaly paniky, úzkost, bezradnost a nebo i pocity viny - třeba ze snědených sušenek. Potlačovat tyto emoce nebo předstírat, že neexistují je nesprávné - jsou totiž zcela normální a pomáhají nám přežít. Přijměte je.

2. Buďte aktivní - mozek rád pracuje. Astronauti při kosmických misích tráví spoustu času plněním celé řady úkolů. Povaha úkolů je od fyzických cvičení, až k soustředné intelektuální práci. Cílem je, aby tělo ani mozek nezlenivěly. Nedávejte svému mozku zámiku myslet si, že jste nemocní, poku dopravdu nejste. Chovejte se jako zdravý člověk.

3. Udržujte a rozvíjejte svoji sociální síť. Osobní sociální síť a její dostatečná velikost a kvalita přispívá k duševní pohodě. Udržujte svou síť a podporujte své blízké v udržování sociálních kontaktů. Doporučujte jim, ať spolu mluví, píší si zprávy, hrají hry - hlavně u dětí je důležité, aby měly možnost se "vyřádit" s kamarády a klidně i víc než v dobách bez karantény. Sami aktivně komunikujte s vnějším okolím, pokud to jde.

4. Nebuďte negativní. Emoce jsou vysoce nakažlivé a ty negativní obzvlášť. V bodě 1. jsem psal o přijetí negativních emocí, dejte si pozor abyste je nepřenášeli na ostatní. Myslete pozitivně, buďte milí a ohleduplní vůči vlastnímu prožívání i k prožívání svého nejbližšího okolí. Dobrou zprávu sdílejte s ostatními. Je těžké pobavit, uklidnit nebo potěšit ostatní, ale všichni to umíme - zcela přirozeně a jde to i beze slov. Stačí pevné objetí, pohlazení, však vy na něco přijdete.

5. Buďte ostatním oporou. Nejohroženější skupinou jsou senioři a jejich vyžadovaná sociální izoalace může pro mnohé z nich být devastující. Rozhlédněte se kolem sebe po svých blízkých nebo i starších sousedech. Zavolejte jim alepsoň jednou za den. Zajímejte se o jejich obavy, strachy i radosti. A dbejte na jejich životasprávu.

6. Pečujte a učte pečovat. Opravte, co umíte - třeba oblečení, elektroniku, nebo papírové krabice na společenské hry. Ukazujte a učte to své děti a partnery. Moc rádi vám budu pomáhat. Můžete třeba děti soustředit na péči o květiny - času na pozorování vlivu své péče budou mít dost. Předávání a sdílení znalostí, péče o věci a děje obrovsky zvyšuje pocit vlastní smysluplnosti, osobního i sociálního zdraví.

Víťa Žalud

Inspirováno Janem Lukačevičem: https://twitter.com/JanLukacevic/status/1238800773221355521