Desatero úspěšné prezentace

1. Řekněte si, proč právě Vy prezentujete a čeho chcete prezentací dosáhnout.

2. Mějte stále na paměti svůj cíl/záměr a zároveň se napojte na své posluchače.

3. Postupujte podle priorit. Řekněte jim, proč Vás mají poslouchat a co jim to přinese.

4. Prezentace je jako příběh, začínáme od známého, co a proč se změnilo, pojmenujeme problém, existující řešení a přidanou hodnotu.

5. Buďte pozitivní a odvažte se projevit zaujetí a emoce.

6. Připravte se a vstřícně reagujte na dotazy, děkujte, udržujte pozitivní klima.

7. Buďte sami sebou, používejte originální pomůcky a překvapte!

8. Neustále sledujte posluchače a znovu získávejte jejich pozornost, oční kontakt je základ.

9. Nejdůležitější body zformulujte do řečnických otázek. Přimějte tím posluchače k přemýšlení.

10. Silný závěr prezentace - formuluje závěry z pozice posluchačů.