Jak nastavit cíle v době neustálých změn?

Svět se kolem nás řítí závratnou rychlostí

Webinář

proběhl 12. 5. 2022

CÍLE STÁLE MAJÍ SMYSL

Svět, ve kterém nyní žijeme je jiný než byl před 10 lety. Je jiný než byl před rokem a je jiný než byl včera. Neustále se něco mění. Plány přestávají platit. Trhy mizí a objevují se nové. Odchylky od "normálu" jsou stále větší.

A v tom všem je pořád potřeba někam směřovat. Na něco mířit. Je to čím dál těžší.

Používání zažitých postupů práce se ukazuje pro dnešní dobu jako nedostatečné. Dosažení cílů stanovených na rok je v podstatě nemožné, nebo velmi obtížné.

A přesto potřebujeme v tomhle dynamickém světě, který je charakterizován zkratkou VUCA obstát. 

Jak na to? Ukážeme vám

jak zvýšit odolnost týmu/firmy k dynamice změn kolem nás

jak pracovat s dlouhodobějším pohledem do budoucna

kde vzít jistotu, že věci se pohnou dopředu

jak dnešní svět funguje a proč

že pořád má smysl mít plán

Po tomhle webináři budete vědět, jak pracovat s cíli v období dynamických změn.

Chci vidět záznam webináře

Webinářem provádí Radka Maňáková a Víťa Žalud

Co o akcích TeamTestu říkají účastníci?

Výběr z toho, co říkají účastníci našich webinářů a kurzů?

"Webináře Manažerské Aha! momenty jsou pro mne přínosné. Oceňuji na nich výběr konkrétních témat, informace z praxe, přehlednost a shrnutí principů k danému tématu, Dává mi to celkový přehled a vždy se dovím i něco nového, nějaký Aha! moment.“

Zdeněk Jiráček, ředitel
DATRON a.s.

"Webinář mi otevřel první dveře na cestě k lepšímu leadershipu. Ano, byl to jen základ a přede mnou je spousta dalších dveří k otevření, ale i tak - díky za něj.“

Petr Kurtin, státní rada BOZP
Oblastní inspektorát práce

"Rád bych Vám ještě jednou poděkoval za skvělý AGILNÍ workshop! Byl praktický, interaktivní, plný poznání a osobních aha momentů, kdy si lidé přicházeli na věci, které by jim žádná kniha ani celodenní teoretická školení nedala."

Karel Hlavinka, Head of ICT Infrastructure Services Department at ČEPS, a.s.