Vedení lidí =

management + leadership

Ve vedení lidí jde o to, dosahovat společně výsledků a neztratit přitom chuť lidí něco dělat.

A to ve světě, jaký je právě teď.

2 + 2 + 2

2 průzkumy managementu v Česku, 2 knihy, 2 autorské koncepty/mapy pro vedení lidí

80+

firem nabilo své manažery novou energií ke zlepšování výsledků jejich týmů

2 500+

spokojených účastníků si našlo v našich mapách své postupy, které v jejich situaci vedou k cíli. 

V managementu

Podle našeho aktuální výzkumu  jde v současnosti na prvním místě o 2 dovednosti:

  • Umět lidem pomoci vyrovnat se s NEJISTOTOU
  • Umět udělat JASNO

               ...stále platí: dosahovat výsledků, neztratit chuť lidí a dokázat to ve světě, jaký právě teď je a  ve vaší situaci.

Můžete si vybrat, zda vám více vyhovují workshopy "na živo", "on-line" nebo kombinované. Reference na všechny varianty jsou vynikající. Skutečně nejvíce záleží na tom, jaká forma učení je právě pro vás nejlepší.

S každou firmou konzultujeme jaké nastavení pro ně bude nejpřínostnější.  

Základní verze "NA ŽIVO" a "ON-LINE"  mají následující rozvrření.

Manažerské mistrovství - živě

Rozvojový cyklus, který neustále aktualizujeme tak, aby odpovídal tomu, co potřebují manažeři současnosti. Ve formě "na živo" je nejběžnější nastavení 4 dny.

Do tohoto kurzu se můžete přihlásit i individáulně.

Manažerské mistrovství - on-line

V době "covidové" vznikla tato verze jako nutnost.  Přiměla nás zaměřit si i na technologickou stránku vedení lidí - takže v tomto kurzu se naučíte nejen "management", ale zároveň procvičíte i  vedení lidí v on-linu. Kurz je rozvržen do 8x půldne a v této podobě právě teď běží opakovaně v několika společnostech, jako základní podpora pro začínající manažery.  

V leadershipu

Tady už jde hodně i o vás osobně. O vaši autenticitu, o to "být na svém místě ve světě".  Ve skvělém leadershipu se potkávájí 3 oblasti: 

3 oblasti leadershipu

1. Pochopení sebe:

pomáháme rozvíjet v kurzech: Ženský princip v leadershipu a Sebepoznání pro leadery

2. Pochopení zákonitostí širšího systému

Je jedna z nejpodstatnějších znalostí, kterou pro skutečný leadershipu potřebujete. Pro firemní a TOP manažerské týmy doporučujeme prožitkový kurz "Zrození kmenového vůdce".

Pro všechny, kteří chtějí rozvinout pochopení zákonitostem firemních systémů (týmů, firem) připravujeme pro rok 2022 rozvojový on-line cyklus "Systemické zákonitosti organizací"

3. Zvládnutí manažerského řemesla

Bez toho se žádný leader neobejde. Tady se vracíme zpět na začátek - "Manažerské mistrovství" . Základní dovednosti pro vedení lidí nelze minout... a je třeba učit se ty, které vedou k úspěchu v současné době. I na naše kurzy chodí manažeři po 3-4 letech sami znovu, aby aktualizovali svůj management.

Leadership pro firemní talenty "Síť lídrů"

Je program, který kombinue všechny 3 oblasti leadershipu. Je určen pro další rozvoj manažerské populace firem. Nejčastější časová dotace je 4x2 dny (v současnosti je více poptávána kombinovaná verze živých setkání a on-line půldnů)