Management & leadership

Vedení lidí

Ve vedení lidí jde o to, dosahovat společně výsledků a neztratit přitom chuť lidí něco dělat.

A to ve světě, jaký je právě teď.

2 + 2 + 2

2 průzkumy managementu v Česku, 2 knihy, 2 autorské koncepty/mapy pro vedení lidí

80+

firem nabilo své manažery novou energií ke zlepšování výsledků jejich týmů

2 500+

spokojených účastníků si našlo v našich mapách své postupy, které v jejich situaci vedou k cíli. 

V managementu

Podle našeho vlastního výzkumu jde v současnosti na prvním místě o 2 dovednosti:

  • Umět lidem pomoci vyrovnat se s NEJISTOTOU
  • Umět udělat JASNO

...stále platí, že potřebujeme dosahovat výsledků a neztratit při tom chuť našich lidí. A musíme to dokázat ve světě, jaký právě teď je, a v situaci, ve které se reálně vy se svým týmem nacházíte.

Můžete si vybrat, zda vám více vyhovují workshopy "na živo", "on-line" nebo kombinované. Reference na všechny varianty jsou vynikající. Skutečně nejvíce záleží na tom, jaká forma učení je právě pro vás nejlepší. S každou firmou konzultujeme jaké nastavení pro ně bude nejpřínostnější.  

Základní verze "NA ŽIVO" a "ON-LINE"  mají následující rozvržení.


Manažerské mistrovství - živě

Rozvojový cyklus, který neustále aktualizujeme tak, aby odpovídal tomu, co potřebují manažeři současnosti. Ve formě "na živo" je nejběžnější nastavení 4 dny.

Do tohoto kurzu se můžete přihlásit i individáulně.

"Cyklus čtyřech setkáních mě oslovil svou provázaností, praktickými úkoly, které mi pomohly nasbírané myšlenky a podněty realizovat ve své práci. Pohnul mě z místa, přesvědčil mě trochu zariskovat s vědomím, že to má cenu."
Eva Měřínská, ředitelka Městské knihovny Tábor

Manažerské mistrovství - on-line

V době "covidové" vznikla tato verze jako nutnost.  Přiměla nás zaměřit si i na technologickou stránku vedení lidí - takže v tomto kurzu se naučíte nejen "management", ale zároveň procvičíte i  vedení lidí v on-linu. Kurz je rozvržen do 8x půldne a v této podobě právě teď běží opakovaně v několika společnostech, jako základní podpora pro začínající manažery.


Další témata pro manažery

  • Agilita v práci
  • Ženský a mužský princip v práci
  • Generace Z: spolupráce a vedení
  • Vedení hodnotících rozhovorů
  • Zpětná vazba

Zajímá vás víc o našich manažerských programech? Chcete slyšet, co řeší jinde a co u nich zabírá?

Ozvěte se nám:

V leadershipu

Tady už jde hodně i o vás osobně. O vaši autenticitu, o to "být na svém místě ve světě".  Ve skvělém leadershipu se potkávájí 3 oblasti: 

1. Zvládnutí manažerského řemesla

Bez toho se žádný leader neobejde. Tady se zdánlivě vracíme zpět na začátek - Manažerské mistrovstvíZákladní dovednosti pro vedení lidí nelze minout... a je třeba učit se ty, které vedou k úspěchu v současné době. Na naše kurzy chodí manažeři po 3-4 letech sami znovu, aby aktualizovali svůj management v měnícím se světě. Pro pokročilejší manažery jdeme obvykle do další oblasti.

2. Pochopení sebe

Porozumí-li manažer pravidlům manažerské hry, zjistí, že je potřeba aplikovat principy v souladu s vlastním nastavením.  Aby mohl jít dál směrem k leadershipu, potřebuje nutně rozvíjet porozumění sobě, svým nastavením, kvalitám i slabinám. Sebeuvědomění pomáháme rozvíjet v kurzech: Ženský princip v leadershipu a Sebepoznání v roli lídra.

3. Pochopení zákonitostí širšího systému

Je jedna z nejpodstatnějších znalostí, kterou pro skutečný leadership potřebujete. Pro firemní a TOP manažerské týmy doporučujeme prožitkový kurz Tribal leadership (Od JÁ k MY).

Pro všechny, kteří chtějí rozvinout pochopení zákonitostem firemních systémů (týmů, firem) připravujeme pro rok 2023 rozvojový on-line cyklus Systemické zákonitosti organizací.


Leadership pro firemní talenty

"Síť lídrů"

Je program, který kombinuje všechny 3 oblasti leadershipu. Je určen pro další rozvoj manažerské populace firem. Nejčastější časová dotace je 4x2 dny (v současnosti je více poptávána kombinovaná verze živých setkání a on-line půldnů).

Zajímá vás víc o našich leadershipových programech? Chcete slyšet, co řeší jinde a co u nich zabírá?

Domluvte si nezávaznou schůzku on-line:

Ozvěte se nám