Sebepoznání pro autentický leadership

Životní fáze

15.12.2020

„Být autentický lídr, tedy jednat v souladu se sebou samým a jít příkladem ostatním“

Na kurzu se podíváte

  • jaké existují životní fáze,

  • v jaké z nich se právě nacházím,
  • ve které životní fázi mi uniká energie,
  • kde bych měl dořešit věci a uzavřít kapitolu,
  • nastolit mír a klid a posunout pozornost dál, tam kde je to užitečné,
  • jaké byly mé dětské návyky a strategie přežití,
  • které z těchto strategií ještě používám a které již nejsou funkční,
  • jak se díky nim chovám ke svému okolí, partnerovi, dětem, podřízeným, k sobě samému,
  • které závazky, plynoucí z daného poznání a vedoucí k autentickému lídrovi začnu plnit.

Proč životní fáze a leadership

Abych mohl být autentickým lídrem, potřebuji být nejprve v souladu se sebou samým. Dostatečně znát kdo jsem, v jaké jsem životní fázi a co je pravděpodobnou příčinou toho, co se mi zrovna děje. V jaké životní fázi se možná nacházejí lidé kolem mě. Moji blízcí – partner, děti, rodiče, mí podřízení, spolupracovníci, přátelé.

Pochopení, že existují životní fáze a co přinášejí pro kvalitu mého života. Jak je důležité je dobře a včas ukončit, aby mi neubíraly energii a často nevědomě. To vše mi může přinést úlevu a větší pochopení sebe sama, být v souladu se sebou tady a teď, být autentický lídr.

V různých dobách a kulturách probíhaly vědomé přechody mezi jednotlivými životními fázemi. V dnešní době se některé rituály opět navrací. My se nebudeme zaobírat jejich podobou, ale tím, co nám tyto oslavy a jejich zvědomení přináší. Co se děje a co by se mělo odehrát v jednotlivých fázích, abychom se dostali do další. Co by měly způsobit a co bychom se v nich měli naučit.

Abych mohl pozitivně ovlivňovat své okolí, spolupracovníky, atmosféru ve firmě a firemní kulturu jako takovou, potřebuji být autentický ve svém chování a jednání. Být v souladu, vědomý, znát a chápat sám sebe. Pokud dobře znám, v jaké životní fázi se nacházím, dokážu ji rozpoznat a chápat i u svých lidí.

K tomu, abychom mohli znát a chápat sami sebe, se musíme podívat, odkud pramení naše návyky, strategie přežití. Které nám fungují a které již ne, protože jsou dětské, nezralé.

Pokud se dokážeme opřít o své osobní zkušenosti, uvidět místa svého vlastního přechodu do dalších životních fází, svého přerodu v člověka s autentickým přístupem, najdeme v sobě autentického lídra.

Organizační informace

Termín: 15.12.2020 (9:00 - 12:00)

Přihlášky: formulář

Místo: Online 3 hodiny

Cena: 480 Kč bez DPH

Lektor: Pavel Kučera

Chci se přihlásit na kurz