Facebook LinkedIn Twitter Google+

Společný obraz budoucího úspěchu

Cíl/užitek: Tým pochopí, co od něj manažer chce. Jednotlivci si vytvoří osobní vztah k jeho vizi. Tým bude "táhnout za jeden provaz".


Rozsah: 1 den

Termín: Na objednávku

Počet účastníků: 4-15 / Úprava při větším počtu je možná

Místo: Ve firmě / Mimo firmu


Popis ve zkratce:

Jedním ze základních předpokladů pro fungování týmu je společné pochopení toho, kam tým směřuje. Používáme řadu různých technik, které umožní manažerovi představit jeho vizi a společně se členy týmu ji rozpracovat tak, aby byla užitečným vodítkem pro další fungování týmu.

S týme často pracujeme pomocí kreativních technik, které jim umožní vstřebat společný cíl jinými než čistě racionálními a lineárními cestami, ke kterým bývají lidé často „imunní“.

Lektoři: Petr Zappe, Pavel Kučera, Radka Maňáková

my3

Zpět na přehled kurzů


Napište nám!
Odeslat