Facebook LinkedIn Twitter Google+

Emoce v roli manažera

Cíl/užitek: Dobře rozumět svým emocím, stabilizovat své sebevědomí v roli manažera a být schopen účinně řídit sebe i druhé. Vědět, jak nezničit výsledky své práce nedostatkem emoční inteligence.


Termín: 17.4.2018

Počet účastníků: 6 -12

Cena: 6 100 Kč bez DPH (kurz je součástí cyklu MM)

Přihlášky do: 28.3.2017

Místo: Setkávací místnost Team Testu, Praha Karlín / Pro uzavřené týmy dle dohody


Jak to vypadá:

  • Zmapování vlastního sebeuvědomění v Emoční inteligenci (test)
  • Vliv citového rozrušení na kvalitu myšlení
  • Složky umění přesvědčit lidi, aby pracovali na společném úkolu
  • Zaručené způsoby jak demotivovat své podřízené
  • Zaručené způsoby jak lidi kolem sebe motivovat
  • Jak zacházet s kritikou (přijímat i dávat)
  • Emoce jako zdroj energie a jak je využít
  • Jak zaručit, abyste mohli využít IQ celé skupiny
  • Jak trénovat svou emoční inteligenci
  • Jak si nenosit pracovní stres domů

Přidaná hodnota: Myšlenková návaznost na workshopy z cyklu Manažerské mistrovství - Rukověť manažera a Husa v čele.


Pozvánka v PDF zde.


Lektoři: Pavel Kučera, David Grbavčic

přihlašte zde

Zpět na přehled kurzů


Napište nám!
Odeslat