Facebook LinkedIn Twitter Google+

Dohody o lepším fungování týmu

Cíl/užitek: Vytvoříme s týmem srozumitelné dohody, které zlepší jeho fungování


Rozsah: 1 den

Termín: Na objednávku

Počet účastníků: 4-15 / Úprava při větším počtu je možná

Místo: Ve firmě / Mimo firmu


Výstupem jsou dvě varianty dohod

1) Dohody o tom, jak od této chvíle budeme fungovat, aby naše spolupráce běžela hladce, bez zádrhelů a ztrát energie a vedla tak efektivně ke kvalitním výsledkům

2) Dohody o krocích, které budeme realizovat. Při tom z týmové zpětné vazby (chart message) vybereme vždy jednu věc pro každého člověka a/nebo část týmu (např. oddělení). O těchto akčních krocích uzavřeme dohody, které zahrnují termín splnění/nejbližší kontroly.

Každá práce na týmovém mistrovství tedy končí jasným a veřejně vyhlášeným výstupem, který bude posouvat tým i nadále po skončení workshopu. K jejich plnění mají účastníci možnost kontaktovat lektory nebo se domluvit na tom, že v určeném termínu lektoři kontaktují účastníky, aby jim ještě následně pomohli vnějším stimulem.


Lektoři: Petr Zappe, Pavel Kučera, Radka Maňáková

my3

 


Zpět na přehled kurzů


Napište nám!
Odeslat